Z badań nad wielojęzycznością społeczności miejskich polaków na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Z badań nad wielojęzycznością społeczności miejskich polaków na Litwie
Alternative Title:
Investigation of multilingualism of Poles living in the cities of Lithuania
In the Journal:
Prace filologiczne . 2011, 62, p. 119-129
Keywords:
LT
Daugiakalbystė; Lenkų kalba Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose; Sociolingvistika; Vilniaus lenkų ir kitų Lietuvos miestų kalba
EN
Multilingualism; Polish language in Vilnius and other cities in Lithuania; Sociolinguistics
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Vilniuje ir kitose Vilniaus apskrityse gyvenančių lenkų daugiakalbiškumas. Straipsnyje pateikiama kiekybinė duomenų, gautų apklausų metų Vilniuje 2008 m ir Lietuvoje 2010 m., analizė. Nustatyta, kad dauguma miestuose gyvenančių tiriamųjų savo gimtąją kalbą įvardina vadovaudamiesi etnine priklausomybe. Apie 85 proc. lenkų populiacijos Vilniuje ir apie 71 proc. kituose Vilniaus apskrities miestuose gimtąja, arba viena iš gimtųjų kalbų laiko lenkų kalbą. Šiuolaikiniai Lietuvos miestuose gyvenantys lenkų tautybės asmenys kalba trimis kalbomis: rusų, lenkų ir lietuvių. 15,3 proc. lenkų, gyvenančių Vilniuje, ir 29,4 proc. lenkų, gyvenančių kituose Vilniaus apskrities miestuose, vartoja kitos etninės grupės kalbą. Lenkų kalba pirmiausia vartojama kalbant, mąstant ir meldžiantis. Reikalingiausia kalba laikoma lietuvių kalba, antra pagal būtinumą – anglų. 73,5 proc. lenkų respondentų Vilniuje ir 68,9 proc. lenkų kituose Vilniaus apskrities miestuose nurodo turintys lenkiškąją tapatybę. Lenkų respondentų saviidentifikacija yra tolimesnių tyrimų objektas.

ENThis article aims at describing the multilingualism of Poles living in Vilnius and other cities in Vilnius district. The article analyses quantitative data drawn from two representative surveys: one carried out in Vilnius in 2008 and the other one in Lithuania in 2010. The majority of the inhabitant of cities under investigation consider as their mother tongue the language indicated by their ethnicity. About 85% of the surveyed Polish population in Vilnius and 71% in other cities in Vilnius district treats Polish as their mother tongue or as one of their mother tongues. Contemporary Poles living in Lithuanian towns speak three languages, they have had a good command of Russian, Polish and Lithuanian languages as well. 15,3% Polish living in Vilnius and 29,4% Polish living in other cities in Vilnius district adopt the language of other ethnic group as their language. The Polish language is used first of all for speaking, thinking and praying. The most necessary language is Lithuanian, followed by English. 73,5% of the Polish respondents in Vilnius and 68,9% of the Polish respondents in other cities in Vilnius district report that they have Polish identity. The self-identification of the Polish respondents under investigation is an ongoing process. [From the publication]

ISSN:
0138-0567
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32595
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 13
Export: