Įvadas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas
Keywords:
LT
Daugiakalbystė; Kalbos miestuose; Tarmės miestuose; Sociolingvistika.
EN
Multilingualism; Languages in cities; Dialects in cities; Sociolinguistics.
Summary / Abstract:

LTĮvadiniame monografijos "Miestai ir kalbos" straipsnyje aptariamas monografijos tikslas ir uždaviniai. Knygoje nagrinėjamos didžiųjų Lietuvos miestų - Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos - gyventojų kalbinio elgesio, kalbinių nuostatų ir tautinės tapatybės problemos. Tyrimo duomenys surinkti 2007-2009 metais vykdant projektą „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose", kurį rėmė Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Projekto tikslas - ištirti didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) vartojamų kalbų ir tautinės tapatybės santykį, numatyti su kalba susijusios tautinės tapatybės išsaugojimo perspektyvas. Svarbiausi projekto uždaviniai buvo šie: 1. Ištirti didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų namie vartojamas kalbas, nustatyti dominuojančias ir kitas vartojamas kalbas ar kalbų atmainas, jų pasirinkimą vartoti ir gyvybingumą: atlikti kiekybinę 8-10 metų moksleivių apklausą pagal tarptautinio miesto kalbų tyrimo projekto klausimyną ir bendrus principus. 2. Kiekybiškai ištirti didžiųjų Lietuvos miestų suaugusių gyventojų kalbų ar kalbų atmainų vartojimą įvairiose gyvenimo srityse ir kalbines nuostatas bei sąsajas su tautine tapatybe: atlikti reprezentatyvią apklausą apie kalbų mokėjimą ir vartojimą viešojoje ir privačiojoje sferose, ištirti sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo tendencijas, kalbines nuostatas ir sąsajas su etnine tapatybe. 3. Kokybiškai išanalizuoti pagal darbo sferas ir etninę priklausomybę pasirinktų respondentų grupių kalbų mokėjimą, realų kalbinių atmainų vartojimą įvairiose sferose, kalbines nuostatas, ryšį su tautine tapatybe ir jos išlaikymu globalizacijos sąlygomis.

ENThe introductory article of the monograph "Cities and Languages" discusses the aim and tasks of the book. This project focuses on the issues of linguistic behaviour, linguistic attitudes and ethnic identity in three Lithuanian cities - Vilnius, Kaunas and Klaipėda. The data used for the research reported in the monograph were collected as part of the project "Language Use and Ethnic Identity in Lithuanian Cities" carried out in 2007-2009, which was supported by the Lithuanian State Science and Studies and Foundation. The aim of the study is to determine the relationship between the languages used in Lithuania's main cities and the ethnic identity of the language users, as well as to evaluate the future prospects of maintaining the languagerelated ethnic identity of the urban population. The investigation combines qualitative and quantitative research methods and seeks to achieve the following objectives: 1.To explore the home languages of the Lithuanian cities' populations; to establish the dominant home languages as well as less commonly used languages or language varieties; to describe the linguistic priorities in communication with different interlocutors in the family (especially the mother); and to consider the status of the home languages. To reach these goals, an extensive survey of 8-10 year olds was administered using an adapted version of the "Multilingual Cities Project" questionnaire.2.To perform a quantitative analysis of adult language use in Lithuania's cities in various everyday life situations as well as adult language attitudes in relation to their ethnic identity. To achieve this objective, a representative opinion survey of adult language users was carried out with the focus on language skills and use in the public and private spheres, the patterns of spoken and written language use as well as language attitudes in relation to ethnic identity. З.То perform a qualitative analysis of selective respondents representing different ethnic groups, work domains, language proficiency levels, authentic use of language varieties in different social spheres and language attitudes in relation to ethnic identity including the preservation of ethnic identity in the circumstances of globalisation. The qualitative data were collected by means of a semi-structured depth interview. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85257
Updated:
2020-12-27 20:37:47
Metrics:
Views: 92
Export: