Socialinė psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams ir ne tik jiems

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė psichologija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams ir ne tik jiems
Alternative Title:
Social psychology: for students, and not only
Publication Data:
Vilnius : Universiteto leidykla, 2006.
Pages:
293 p
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Psichologija / Psychology; Socializacija / Socialization; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje išsamiai aptariamos pagrindinės socialinės psichologijos sąvokos, plačiai nagrinėjami svarbiausi socialinės psichologijos klausimai: socialinio elgesio motyvacija, socialiniai vaidmenys, socialinis suvokimas. Analizuojamos tokios svarbios socialinės psichologijos problemos kaip kauzalinė atribucija, Aš vaizdas, stigma, didelis dėmesys skiriamas nuostatoms, jų kitimui bei matavimui. Aptariamos vertybinės orientacijos, nagrinėjama bendravimo psichologija, asmenybės ir grupės santykis, o taip pat įveika ir aplinkos kontrolė.Reikšminiai žodžiai: Socialinė psichologija; Aukštosios mokyklos; Studentai; Socializacija; Socialinis suvokimas; Elgesys ir vaidmenys; Asmenybė ir grupė.

ENThe textbook contains a detailed discussion of the basic definitions of social psychology, and a wide analysis of the basic issues of social psychology: motivation of social behaviour, social roles, and social perception. The book contains the analysis of such important social psychology problems as causal attribution, I image, stigma; high attention is being provided for attitudes, their changes and measurements. The book discusses the value orientations, analyses that communication psychology, relation between the personality and the group, and also coping and environment control.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4821
Updated:
2013-04-28 16:08:40
Metrics:
Views: 668
Export: