Vaizdinio mąstymo ontogenezė: abstraktumo įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaizdinio mąstymo ontogenezė: abstraktumo įvertinimas
Alternative Title:
Ontogenesis of visual thinking: evaluation of abstractness
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 58-63
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVaizdinis mąstymas atlieka svarbų vaidmenį ugdymo procese, jo reikšmė nuolat didėja dėl technologinio progreso, šiuolaikinės kultūros, žmogaus adaptacijos socialinėje aplinkoje. Vaizdinis mąstymas padeda išgyventi vaizdus kuriančioje kultūroje, tampančioje vis labiau globalia, jo pagalba gali būti perprantamos internacionalinės vertybės, ekonominė rinka, nacijų ypatybės ir pan., be to, jis aktualizuojamas beveik visose ugdymo srityse. Tačiau vaizdinio mąstymo raida netirta, neaišku, ar galima pastebėti jo raidą ir tos raidos ypatybes (remiantis žmogaus biologiniu amžiumi). Straipsnyje keliamas tikslas ištirti vaizdinio mąstymo abstraktumą ontogenetiškai. Vaizdinio mąstymo raidos tyrimui pasirinktos trys grupės, tarp kurių amžiaus skirtumas buvo 7 metai. Dalyvavo 903 atsitiktiniu imties principu atrinkti respondentai: 300 septynerių metų vaikai (1 klasė), 295 14-15 m. paaugliai (8 klasė), 307 20-21 m. amžiaus studentai (2-3 kurso). Kiekvienas tiriamasis piešiniu pavaizdavo šešias sąvokas, parinktas pagal Osdgood semantinio diferencialo metodologiją. Iš viso surinkta 5418 piešinių. Atlikta analizė leidžia teigti, kad sąvokų „pasyvumas" ir „tvarkingumas" vaizdai vaikų ir paauglių sąmonėje yra susiformavę kaip konkretūs, atspindintys jų socialinėje aplinkoje stebimas situacijas. Vaikai mąsto konkrečiais vaizdiniais. Vėlyvosios paauglystės ir jauno suaugusiojo amžiuje vaizdinis mąstymas tampa beveik arba visiškai abstraktus. Vaizdinio mąstymo abstraktėjimas yra natūralus žmogaus protinės raidos aspektas, analogiškas verbalinio mąstymo abstraktėjimui. Tikėtina, jog vaizdinis mąstymas, didėjant amžiui, tampa abstraktesnis, nepriklausomai nuo verbalinės sąvokos.Reikšminiai žodžiai: Vaizdinis mąstymas; Abstraktus mąstymas; Vizuali informacija; Visual thinking; Visual culture; Visual information abstractness; Vaizdinė kultūra; Vaizdinio mąstymo abstraktumas.; Visual information abstractness.

ENVisual thinking is a kind of thinking responsible for operating internal and external images; it is visual Perception and also includes imagination. Visual thinking is very important in our life because visual information is growing all the time. We live in a visual culture, every day we have to read visual codes, evaluate, and interpret them. Every person needs skills to read and communicate a visual culture. Visual thinking is very important in all areas of education because it can foster better understanding of visual information; especially it is essential in science and art education. In this paper visual thinking is discussed aiming to answer problem questions. It is interesting, whether a child or an adult perceive visual images in the same way, whether there are any differences between children's' and adults' visual thinking. Aim - to evaluate abstractness of visual thinking ontogenesis. There were 903 respondents in this research (300 children, 295 teenagers, 307 students). They were asked to draw 6 pictures using coloured pencils. 5418 pictures were drawn. To code abstractness Osdgood semantic differential scale and D. Beresnevičienė's coding methodology were used. Children think in concrete visual images; the visual images of the concepts "passiveness" and "order" are concrete in children and teenagers consciousness, it also shows that visual thinking in their social environment becomes almost or absolutely abstract (p = 0,000) in later adolescence and in young adult age. It is Possible that visual thinking becomes more abstract with age, independently from verbal concept (p = 0,000). [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18668
Updated:
2018-12-17 12:18:13
Metrics:
Views: 44    Downloads: 9
Export: