Interaction between homeless and social worker

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interaction between homeless and social worker
Alternative Title:
Interakcija tarp benamio ir socialinio darbuotojo
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2009, Nr. 6(1), p. 23-28
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Socialiniai darbuotojai / Social workers.
Summary / Abstract:

LTTyrimo problemą apimantys klausimai: Kaip benamiams pavyksta užmegzti kontaktą su socialiniu darbuotoju? Kokie trikdžiai dominuoja tarpasmeninės sąveikos procese? Kaip pasireiškia benamio elgesys tarpasmeninės sąveikos procese? Tyrimo objektas - benamio ir socialinio darbuotojo tarpasmeninės sąveikos raiška. Tyrimo tiksiąs - atskleisti benamio ir socialinio darbuotojo tarpasmeninės sąveikos raišką. Imtis. Tyrime dalyvavo 10 benamių, iš jų 7 vyrai ir 3 moterys. Respondentų atrankos kriterijai: 1) Neturi gyvenamosios vietos 4-6 metus; 2) Teikiamos tarpininkavimo paslaugas BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre. Duomenų rinkimo metodas. Duomenys rinkti, realizuojant pusiau standartizuotą interviu, remiantis Girdzijauskienės (2006) kokybinio interviu metodiniais nurodymais, kai interviu klausimai užduodami nuosekliai - nuo pradinio iki baigiamojo. Duomenų analizės metodai. Duomenys analizuoti, naudojantis kokybine turinio (content) analize, kuri remiasi šiais žingsniais (Doowne - Wamboldt, 1992). Išvados. Tarpasmeninės sąveikos raiška tarpusavyje jungia tris lygmenis: sistemos vienas su vienu formavimas, santykių esmė ir bendravimas. Atlikus tyrimo duomenų analizę buvo išskirtos trys temos: benamio poreikiai, skatinantys tarpasmeninę sąveiką su socialiniu darbuotoju, benamio būsena tarpasmeninės sąveikos procese ir tarpasmeninės sąveikos trukdžiai. Benamio problemos dėl fiziologinių, saugumo ir socialinių poreikių tenkinimo sudaro prielaidas formuotis tarpasmeninei sąveikai. Tarpasmeninės sąveikos lygmenyje tarp socialinio darbuotojo ir benamio svarbus bendravimo procesas, kurio metu benamiui kyla teigiami (drąsa, ryžtas, palengvėjimas, atgauta savivertė) ir neigiami (pažemintas, susinervinęs, nesuprastas ir kt.) jausmai, kurie ir lemia benamio elgesį pokalbio metu su socialiniu darbuotoju.Bendravimo procese socialinio darbuotojo neverbaline kūno kalba išreikšti neigiami jausmai ir priešiškas nusistatymas dėl netvarkingos benamio išvaizdos ir nemalonaus kvapo, sklindančio nuo jo, iššaukia benamio priešiškumą ir pakankamai įžūlų elgesį socialinio darbuotojo atžvilgiu bei skatina jį užimti gynybinę poziciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Benamis; Socialinis darbuotojas; Tarpasmeninė sąveika; Homeless; Interpersonal interaction; Social worker.

ENIn the context of interpersonal interaction the social worker assists a homeless in adjusting one's relations with the closest environment, as well as eliminating influence of social disjuncture which restrains and inhibits one's personal developments. Of the primary importance are the efficient communication, which demands the serious attitude of the social worker to a homeless' narration and its structure. Different life situations and experience may lead to various disruptions to interpersonal interaction. A social worker may speak in such manner that a homeless will not be able to comprehend or will comprehend wrongly, disregarding some elements as non-essential, despite their obvious importance. Mutual trust is mandatory because in the process of communication the client unveils to the social worker one's feelings and secrets, as well as shares one's past. Interpersonal interaction demands information transfer and precise comprehension. At the same time it requires the ability to identify the cause of possible mistakes. Research aim is to identify the expression of interaction between a homeless and a social worker. Research focus - expression of interaction between a homeless and the social worker. Methods: literature review, interview and content analysis. Conclusion. There are three levels that interconnect expression of interaction: (1) development of the system, essence of relations and interaction which determine whether collaborative social work implemented by the social worker and a homeless would yield a positive result; (2) homeless problems related to physiologic, security and social demands satisfaction form the basic for the interaction; (3) the essence of interpersonal interaction depends on a homeless' condition at the moment of interaction as well as identification of communication interference factors. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89652
Updated:
2021-03-04 09:25:47
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: