Elektroninės komercijos kokybės kriterijų identifikavimas ir analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės komercijos kokybės kriterijų identifikavimas ir analizė
Alternative Title:
Identification and analysis of the electronic commerce quality criteria
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 2, p. 96-106
Summary / Abstract:

LTDėl vis didesnės interneto skvarbos atsirado nauja verslo erdvė, kurioje verslininkai gali konkuruoti, siūlyti ir pirkti prekes bei paslaugas. Stiprinant konkurencinius verslo gebėjimus pravartu pasitelkti elektroninės komercijos sprendimus, padedančius eliminuoti atstumo veiksnį ir tapusius nepakeičiamu įrankiu vykdant tarptautinę prekybą. Straipsnyje pateikiama literatūros apžvalga ir analizė, kuri buvo atlikta siekiant atrasti e. komercijos kokybės vertinimo gaires ir parodė plačią e. komercijos kokybės vertinimo modelių įvairovę, tačiau nė vienas iš modelių nebuvo visuotinai priimtas. Atlikta turinio analizė leido identifikuoti pagrindines kriterijų, taikytinų e. komercijos kokybei vertinti, grupes. Straipsnyje pateiktas ranguotas kriterijų grupių sąrašas leidžia spręsti, kokioms kriterijų grupėms mokslininkai skiria daugiau dėmesio. Įvertinus tai, kad nagrinėti literatūros šaltiniai apima 25 metų laikotarpį ir juose siūlomi kokybės kriterijai laikui bėgant galėjo prarasti aktualumą, buvo atliktas žvalgybinis e. komercijos ekspertų interviu. Žvalgybinis tyrimas leido identifikuoti aktualius e. komercijos kokybės kriterijus. Nepaisant prielaidos, kad dažniausiai minimi (mokslinėje literatūroje ir ekspertų) kriterijai vertintini kaip prioritetiniai, straipsnyje pabrėžiama, kad rečiau nagrinėjamų kriterijų analizė gali atskleisti e. komercijos kokybės gerinimo potencialą, kartu suteikti konkurencinį pranašumą ir sukurti prielaidas pozicijoms rinkoje stiprinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elektroninė komercija; Elektroninės komercijos kokybės vertinimas; Kokybės kriterijai; Kokybės kriterijų rangavimas; Kokybės vadyba; E-commerce quality assessment; Electronic commerce; Quality criteria; Quality criteria ranking; Quality management.

ENInternet penetration in everyday life determined the emergence of new business area, where the businessmen can compete, offer and buy goods and services. With the view to reinforce business competitive abilities it is necessary to analyse the e-solutions, which help to reduce the distance factors and optimize information exchange process, and which become an indispensable tool for international business and marketing.This paper presents a literature review and analysis to find the guidelines of e-commcrce quality assessment and choice of appropriate system, with a vast range of models proposed for e-solution quality evaluation, none of which was accepted globally. However, a content analysis allowed to identify the main groups of criteria to be applied for e-commercc quality evaluation. The list of criteria groups presented in the paper indicates those most considered by scientists and developers, and those deficient in attention. As the literature base is accumulated during long term, some of the proposed criteria could lose their importance nowadays, thus the e-commerce expert survey was performed. This survey allowed the specification of actually important e-commerce quality criteria. Despite the assumption that the most mentioned (in the literature and by the experts) criteria are of the first priority, the competitive advantage can be hidden in the analysis of less popular criteria, which can discover new potential of e-commerce quality improving, developing, and market position consolidation. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25503
Updated:
2018-12-17 12:42:34
Metrics:
Views: 50    Downloads: 11
Export: