Inaccuracies of children's social perception: context of establishment of values conveyed by folklore

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Inaccuracies of children's social perception: context of establishment of values conveyed by folklore
Alternative Title:
Vaikų socialinio suvokimo netikslumai: tautosakos perteikiamų vertybių prigijimo kontekstas
Keywords:
LT
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai; Socialinis suvokimas; Tautosaka.
EN
Folklore; Social perception; Younger school-age children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinio suvokimo netikslumų problemai. Akcentuojami šiandieninio globalizuoto visuomenės gyvenimo savitumai, kaip vaiko asmenybės sklaidos informacinis kontekstas. Atkreipiamas dėmesys į vaiko psichosocialinės raidos savitumų ir socialinio suvokimo formavimosi sąsajas, klaidas, išryškėjančias ugdymo procese. Tyrimo tikslas: išnagrinėti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinio suvokimo netikslumų problemą, atskleidžiant jos raišką tradicinių, tautosakos perteikiamų vertybių įsisavinimo procese, kasdienės veiklos lygmenyje. Uždaviniai: apžvelgti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinio suvokimo formavimosi teorines prielaidas; nustatyti pedagogų nuomonę apie tai, kaip vaikai suvokia ir priima tradicines, tautosakos kūrinių perteikiamas vertybes; atskleisti vaikų požiūrį į atskirus jiems pateikiamų tautosakos kūrinių vertybinius komponentus. Metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, statistinė tyrimo duomenų analizė. Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad ugdymo procese asmenybės vystymuisi pasitelkiamų vaikų literatūros, tautosakos kūrinių perteikiamos vertybės vaikų suvokiamos dviprasmiškai. Vaikai suvokia jiems keliamus reikalavimus ugdymo procese, atitinkamai interpretuoja jiems perteikiamų kūrinių prasminį turinį, tačiau savarankiškai veikdami, įgytas žinias, perteikiamas vertybes, skiepijamus elgsenos modelius integruoja į turimą patirtį susietai su pikinius išgyvenimus pateikiančių komercinių medijų propaguojamomis tiesomis. Tyrimo rezultatai skatina atkreipti dėmes į jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų vertybių sistemos formavimąsi, socialinio suvokimo korekcijos galimybes. [Iš leidinio]

ENIssue of inaccuracies of social perception of younger school-age children is discussed in the article. Such peculiarities of current globalized public life as information context of the child personality's dispersion are emphasized. Attention is drawn to connections, errors of a child's psychosocial development peculiarities and social perception, distinguished in the process of education. The data of the research carried out show that during the process of education values conveyed by literature, folklore, and works used for personal development are perceived ambiguously. Children understand requirements established for them in the process of education, correspondingly interpret semantic content of works conveyed to them, however, by acting independently they integrate the knowledge acquired, values conveyed, models of behaviour grafted in the experience available related with truths promoted by commercial medias presenting peak experiences. The research results encourage paying attention to formation of the value system of younger school age children, possibilities of correction of the social perception. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52019
Updated:
2020-09-01 14:16:55
Metrics:
Views: 94    Downloads: 2
Export: