Potencialių globėjų ir įtėvių švietimas, keičiant jų nuostatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Potencialių globėjų ir įtėvių švietimas, keičiant jų nuostatas
Alternative Title:
Education of potential foster parents and adoptive parents by changing their attitude
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2014, Nr. 3 (39), p. 74-85
Keywords:
LT
Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama potencialių globėjų ir įtėvių nuostatų kaita, lankant įvadinius globėjų ir įtėvių mokymų kursus. Pateikiama trumpa teorinė dalis, kurioje apibendrintai pristatyta nuostatos samprata, jos kaitos aplinkybės, globėjų ir įtėvių mokymo programa GIMK bei programos įgyvendinimas, atsižvelgiant į istorinį-socialinį kontekstą. Aptariami tyrimų, atliktų 2008–2013 m., rezultatai. Tyrimais siekta nustatyti respondentų nuostatų kaitą. Tyrimo rezultatai rodo, kad įvadiniai kursai keičia potencialių globėjų ir įtėvių nuostatas. Ypač stebima respondentų nuostatų į teorinius mokymus, mokymų paskirtį, programos nuostatų priimtinumą kaita. Remiantis tyrimo rezultatais, daroma išvada, kad GIMK programa sudaro galimybes potencialiems globėjams ir įtėviams pasitikrinti savo pasirinkimo tvirtumą, įsivertinti savo gebėjimus, nuolat mokytis įgyvendinant globėjų ar įtėvių pareigą – tinkamai tenkinti vaiko poreikius. Taip pat straipsnyje akcentuojamas GIMK programos vaidmuo, sukuriant sąlygas nuolatiniam mokymuisi, įgyvendinant globėjų ir įtėvių misiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: GIMK programa; Globa; Nuostata; Įtėvių ir globėjų mokymai; Įvaikinimas; Adoption; Attitude; Custody; Foster parent training programme.

ENThe article analyses the attitude change of foster and adoptive parents while attending training courses for foster and adoptive parents. A short theoretical part is given, that presents summarized conception of the attitude, circumstances for the change of it. It presents shortly a teaching program GIMK for foster and adoptive parents and the program implementation according to historic – social context. The investigation that was lead in the year 2008–2013 results are being discussed. The goal of the investigation was to determine the attitude change. The results of the investigation reveal that introductory courses alter the attitude of potential foster and adoptive parents. The biggest change is obvious in the attitude of the respondents that concerns theoretical courses, the purpose of the courses, acceptability of the program attitude. The conclusion is being made in the article that GIMK program gives the potential foster and adoptive parents the opportunity to check how firm their choice is, evaluate their abilities, constantly learn while implementing the duty of foster and adoptive parents – meet the needs of a child properly. Also the article accentuates the role of GIMK program for creating the conditions for constant learning, and for implementing the mission of foster and adoptive parents. [From the publication]

DOI:
10.15823/su.2014.20
ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63792
Updated:
2020-07-28 20:26:13
Metrics:
Views: 53    Downloads: 22
Export: