Factors determining teachers' involvement in internal audit of school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors determining teachers' involvement in internal audit of school
Alternative Title:
Mokytojų dalyvavimą mokyklos vidaus audite lemiantys veiksniai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr.2 (16), p. 107-118
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LT[...] Vidaus auditas mokyklose gali būti suprantamas kaip nuolatinis refleksinis procesas, kuris apima visą mokyklą bei siekia kuo plačiau ir išsamiau ištyrinėti joje vykstančius procesus, identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias puses, pagerinti kokybę. Vidaus audito procese kaip būtina sąlyga yra mokytojo dalyvavimas, tačiau įvairūs tyrimai rodo, kad mokytojai stokoja motyvacijos dalyvauti jo procese. [...] Negatyvų požiūrį į vidaus auditą turintys mokytojai, jį atlikdami, yra nemotyvuoti pagerinti mokyklos siekiamų strateginių tikslų ir kokybės. Tai paskatino atlikti tyrimą, kuriuo tikslas - išanalizuoti mokytojų dalyvavimą mokyklos vidaus audite lemiančius veiksnius. [...] Straipsnyje daromos šios pagrindinės išvados. Mokytojų dalyvavimą mokyklos vidaus audito veikloje lemia tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai, kurie lemia tolesnį mokyklos kokybės tobulinimo procesą, mokytojo veiklos efektyvumą ir visuomenės lūkesčius. Mokytojų dalyvavimą vidaus audite labiausia skatina darbo sąlygos, suteikta atsakomybė vertinimo procese, vadovavimo kokybė, darbas komandose ir tobulėjimas. Pastebėta, kad mokytojams dalyvavimas mokyklos vidaus audite yra svarbus, kai jie savanoriškai į jį įsitraukia. Trikdančiais veiksniais, kurie nemotyvuoja mokytojų dalyvauti mokyklos vidaus audite, mokytojų yra įvardijami neapmokėjimas už papildomą darbą, laiko trūkumas ir per didelis darbo krūvis. Po dalyvavimo mokyklos vidaus audite pastebėtas pozityvus mokytojų požiūrio ir nuostatų pasikeitimas į įsivertinimo proceso naudą tiek pačiam mokytojui, tiek mokyklai. [...] Jiems dalyvaujant vertinimo procese svarbu turėti tiek asmeninių, tiek socialinių gebėjimų, specialybės žinių, praktinių įgūdžių ir nuolatinio mokymosi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojo dalyvavimas; Mokyklos vidaus auditas; įsitraukimas.; Teacher's participation; Internal audit of school; Involvement.

ENThe relevance of the research presented in this article was the teacher's lack of motivation while participating in internal audit. The relevance of the research is analysed in three parts of this article. The first part discusses the factors that determine the participation of a teacher in internal audit of school. The second part introduces the methodology of empirical research and the third part reveals the results of the research. The factors that determine the participation of teachers in internal audit of school were analyzed. The results of the research have shown that both external and internal factors, which influence further process of school's quality improvement, efficiency of teacher activity and expectations of society, determine participation of teachers in internal audit of school. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21198
Updated:
2018-12-17 12:28:05
Metrics:
Views: 19
Export: