Links between the locus of control and the causal attribution of the students - future teachers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Links between the locus of control and the causal attribution of the students - future teachers
Alternative Title:
Studentų- būsimųjų pedagogų kontrolės lokuso ir kauzalinės atribucijos sąsajos
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išsamiai aptariama kontrolės lokuso samprata ir jos pagrindimas J. B. Rotter socialinio išmokimo teorijoje, nurodomi internališkos ir eksternališkos asmenybės ypatumai, nagrinėjama kauzalinė atribucija bei kitų žmonių poelgių aiškinimas. Pristatomas tyrimas, kurio tikslas - nustatyti studentų (būsimųjų pedagogų) kontrolės lokuso ir kauzalinės atribucijos sąsajas. Tyrime dalyvavo 120 Klaipėdos universiteto studentų (60 moterų ir 60 vyrų). Rezultatų analizė atskleidė, kad dauguma tiriamųjų (73 proc.) yra internališkos asmenybės, 12 proc. tiriamųjų būdinga eksternališkumas, 15 proc. - ambiternališkumas. Dauguma tyrime dalyvavusių merginų (90 proc.) ir vaikinų (57 proc.) yra internališkos asmenybės. Dauguma tiriamųjų (92 proc., arba 100 proc. merginų ir 85 proc. vaikinų) įvykius interpretuoja optimistiniu aiškinamuoju stiliumi, 18 proc. tiriamųjų įvykius interpretuoja pesimistiniu aiškinamuoju tyrimu. Nustatytas ryšys tarp internališkumo ir optimistinio aiškinimo stiliaus. Rezultatų analizė leidžia teigti, kad tyrime dalyvavusios moterys yra labiau internališkesnės nei vyrai ir yra labiau linkusios įvykius aiškinti ir interpretuoti optimistiniu aiškinamuoju stiliumi.Reikšminiai žodžiai: Kontrolės lokusas; Eksternalai; Internalai; Kauzalinė atribucija; Locus of control; Externality; Internality; Causal attribution.

ENThere is made the research finding the link between the students' locus of control and causal attribution in the article. During the research the link between the externality - internality continuum and the causal attribution (the style of events explanation) was found, the significant differences between the sex and the externality-internality continuum as well as the differences between the sex and the style of events explanation were mention. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Socialinė psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams ir ne tik jiems / Antanas Suslavičius. Vilnius : Universiteto leidykla, 2006. 293 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18528
Updated:
2018-12-17 12:05:59
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: