Įmonių socialinės atsakomybės svarba: visuomenės požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinės atsakomybės svarba: visuomenės požiūris
Alternative Title:
Importance of corporates social responsibility: society perception
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2013, Nr. 2 (10), p. 123-132
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTKad sėkmingai funkcionuotų, organizacijos neišvengiamai turi taikytis prie kintančių visuomenės vertybių: nuo nuolankumo darbo santykiams prie partnerystės ryšių, nuo greito ir lengviausio pelno prie ilgalaikės plėtros tendencijos, nuo naudos siekimo tik sau prie atsakomybės visuomenei ir gamtai. Visa tai diktuoja būtinybę įmonėms imtis socialiai atsakingos veiklos, nes darni, atsakinga ir etiška veikla yra didžiausia kiekvienos organizacijos vertybė. Įmonės, vykdydamos socialiai atsakingą veiklą, įsipareigoja nebūti abejingos visuomenės interesams. Visuomenė iš organizacijų tikisi vis daugiau, todėl jos privalo prisitaikyti, siekdamos sėkmingai veikti. Straipsnyje tiriamas visuomenės požiūris į įmonių socialinę atsakomybę (toliau – ĮSA), akcentuojant, kiek pati visuomenė prisideda prie socialinės atsakomybės puoselėjimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aplinkosauga; Socialinės problemos; Tyrimas; Vadovų požiūris; Vertybės; Visuomenė; Visuomenės požiūris; Įmonių socialinė atsakomybė; Attitude of managers; Attitude of society; Corporate social responsibility; Environment; Research; Social issues; Society; Values.

ENIn order to successfully operate, organizations will inevitably have to adapt to the changing values of society, from humble working relationships to partnerships, from fast and lightest profits to long-term trends from benefits seeking only for themselves accountable to society and nature. All of this dictated by the need to undertake social responsible practices, because sustainable, responsible and ethical practice is each organization’s greatest asset. Organizations’ perceiving the importance of social responsibility voluntarily undertakes additional commitments to improve business practices, the introduction of modern human resource management technologies in their practice, use of natural resources in sustainable technologies, human health friendly materials and manufacturing processes. Organizations carrying out social responsible business not only take care of the environment, society, improve their working conditions, also they improve the image of the organization, strengthening the brand. It is assumed that customers organizations like this assess better, prefer its products, encouraging others to do the same, the more they believe in the activities. For this organizations are very important society perceptions. Studies in Lithuania has shown that social responsibility for consumer are low appreciated, a small part of the Lithuanian prefer products/services of social responsible organizations, a certain part of the Lithuanian does not know about social responsibility.That’s why it should be analyzing following problem questions in this presentation: what society thinks about social responsible business? How society contributes to the development of social responsibility? What should be the most relevant for social responsible companies? and so on. The aim of research is to investigate society attitudes to social responsibility. In the research used the questionnaire method. Data was processing using SPSS (statistical package for the social sciences) program 17.1 version. Study showed that the society is quite a lot to expect from businesses. One of the most important priorities of the users’ needs, human rights, employee welfare, the company’s reputation in the society. However, it should be noted that most respondents only partially contributes to some of the social responsibilities of the implementation. However, organizations can not solve all the problems, so it should be for each of our more to think as possible to contribute to the development of social responsibility. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53548
Updated:
2019-02-06 14:47:51
Metrics:
Views: 93    Downloads: 32
Export: