Application of systemic management conception to organization’s management decisions structuring

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of systemic management conception to organization’s management decisions structuring
Alternative Title:
Sisteminio valdymo koncepcijos taikymas organizacijos valdymo sprendimų struktūrizavimui
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 4 (54), p. 44-52
Summary / Abstract:

LTBesiformuojanti sisteminio požiūrio koncepcija sąlygoja naują supratimą apie organizacijos valdymą. Sisteminis požiūris į konkrečios organizacijos valdymą gali būti laikomas privalumu tuo atžvilgiu, kad leidžia užtikrinti maksimalią organizacijos narių ir kitų elementų sinergiją, orientuotą į bendrus organizacijos kaip socialinės sistemos tikslus. Tyrimo tikslas - išanalizuoti sisteminio požiūrio į valdymą specifiką ir apibendrinti jo sąveiką su organizacijos funkcionavimu. Organizacijos valdymas sistemų teorijos kontekste gali būti traktuojamas kaip sudėtingas informacinis procesas, kuriam vykstant valdymo sistemos darbuotojai vykdo valdymo funkcijas, reguliuodami visus organizacijoje vykstančius procesus. Valdymo procesų realizavimą organizacijose kaip socialinėse sistemose užtikrina valdymo sistema, kuri sujungia visus organizacijoje vykstančius procesus į visumą - sistemą. Sisteminė teorija, nagrinėdama organizacijos valdymo sistemos organizacinę sandarą, ją sutapatina su struktūros nagrinėjimu, iš karto nagrinėdama ir elementų (padalinių) sudėtį, ir jų ryšius. Organizacijos valdymo sistema gali būti apibūdinta keturiomis pagrindinėmis dimensijomis, nusakančiomis valdymo sistemos realizavimo kontekstą: informacijos rinkimas / analizė; informacijos perdavimas; informacijos perdavimo komunikacija; informacijos pobūdis valdymo sistemoje. Organizacijos kaip sistemos valdymą tikslinga sieti su organizacijos vidinės aplinkos elementų valdymu, sujungiant šiuos elementus į vientisą terpę, kuri betarpiškai kontaktuoja su išorine organizacijos aplinka, naudodama įėjimo (organizacijos valdymui būtinus išteklius) ir išėjimo (organizacijos veiklos rezultatą) ryšius.

ENThe developing conception of systemic management conditions the new understanding of organization management. Systemic viewpoint to management and economic processes is one of the new management theories, which in most cases are striving for profound viewpoint to processes of management and their administration's principles. System viewpoint is important factor in some business areas, such as tourism, sport management, etc, where business processes are based on various organizations' constant collaboration. Systemic viewpoint firstly characterizes the structure of individual organization, which is the base for further system theory development in management area. The summarized analysis of various views to systemic organization management, which is used to determine the basic elements of systemic organization management, is presented in this article. Many authors, who have been analyzing the conception and principles of behaviour of system, treat system as the unit of elements, related interdependent by the same character connection, which functions as an individual object of environment. Management of organization in a context of systems' theory can be treated as a complex process of information in which process employees of management's structure pursue functions of management by regulating all processes that happen in the organization.The analysis of Boulding (2004); Gregory, Stuart (1989); Černiak (1975); Zakarevičius (2002); Lydeka (2001) and other authors' viewpoint in systemic management analysis allows stating that system can be described according to three dimensions: 1) system's inside structure's features; 2) specific systemic features' attribute and 3) system's behaviour features. But this viewpoint does not characterize the social system aspect of organization. Social structure can be defined as basic element of organization. Social structure in general involves members (participants) of organization which are an important part of complex organization as a social system. All parts of organization function facing environment, elements that do not belong to any particular system which in some cases complement system or become limiters of system's functioning, all the time. Therefore, structure of organization as a system can be expressed by evaluating reciprocity of inside elements of an organization and organization's as a system connection with elements of outside environment. Summarizing the analysis of systemic management, it is true to say that it is purposeful to relate management of an organization as a system with management of inside environment' s elements (social structure, technology, strategy and human resources) of organization, joining these elements into solid environment, which proximately contacts with outside environment of organization, using incoming (resources necessary for organization) and outgoing (result of organization's activity) connections. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18306
Updated:
2018-12-17 12:05:40
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: