Socially responsible organisational governance in the public sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Socially responsible organisational governance in the public sector
Alternative Title:
Socialiai atsakingas organizacijos valdymas viešajame sektoriuje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2020, t. 19, Nr. 3, p. 119-132
Keywords:
LT
Organizacijos socialinė atsakomybė; Viešasis sektorius; Naujasis viešasis valdymas; Organizacijos valdymas; Suinteresuotosios šalys.
EN
Corporate social responsibility; Public sector; New public governance; Organizational governance; Stakeholders.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama išnagrinėti teorines socialiai atsakingo organizacijos valdymo prielaidas viešajame sektoriuje. Valstybės institucijose organizacijos socialinė atsakomybė yra ganėtinai naujas reiškinys. Todėl darbe yra aptariama socialinės atsakomybės ir Naujojo viešojo valdymo sąveika. Straipsnyje remiamasi prielaida, kad viešojo sektoriaus teikiamų viešųjų gėrybių ir viešųjų paslaugų valdymo principai savo turiniu labai artima socialinės atsakomybės koncepcijai. Viešojo valdymo proceso siekis yra efektyvumas ir veiksmingumas ne tik viešojo administravimo institucijose, bet ir gerovės visuomenės kūrime. Atsižvelgiant į tai, naujasis viešasis valdymas remiasi socialinės atsakomybės principais. Panašumų tarp naujojo viešojo valdymo ir socialinės atsakomybės galima įžvelgti per vertybių, procesų bei elementų supratimą. Pagrindiniai abiejų normatyvai yra atskaitomybė, atvirumas, efektyvumas, atsakingumas, atitikimas procesinėms normoms, valdžios padalijimas (suinteresuotųjų šalių įtraukimas). Straipsnyje taip pat yra aptariama organizacijos socialinės atsakomybės samprata, bruožai bei pateikiama reiškinio kritika. [Iš leidinio]

ENThe present paper aims to examine the theoretical assumptions of socially responsible organisational governance in the public sector. In public authorities, corporate social responsibility is a relatively new phenomenon. Therefore, the paper focuses on the interaction between social responsibility and the New Public Governance. The article puts forward the assumption that the principles of governance of public goods and public services provided by the public sector are very close in content to the concept of social responsibility. The goal of the public governance process is efficiency and effectiveness not only in public administration institutions but also in building a welfare society. In this context, New public governance is in line with the principles of social responsibility. The similarities between the new public governance and social responsibility can be recognised in an understanding the values, processes and elements the primary standards of which are accountability, openness, efficiency, responsibility, compliance with procedural norms, division of power (involvement of stakeholders). The article also discusses the concept and characteristics of corporate social responsibility and provides criticism on the CSR phenomenon. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.19.3.27713
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89133
Updated:
2020-11-08 17:44:39
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: