Application of social responsibility strategies in Lithuania small and medium-sized enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of social responsibility strategies in Lithuania small and medium-sized enterprises
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 3, p. 1136-1140
Keywords:
LT
Atsakomybė; Dimensija; Smulkus ir vidutinis verslas; Socialinė atsakomybė; Socialsme projektas.
EN
Responsibility; Dimension; Small and medium-sized enterprises; Social responsibility; Socialsme.
Summary / Abstract:

LTSocialinės atsakomybės vidinių dimensijų įgyvendinimas, jų suvokimas ir gebėjimas taikyti smulkių ir vidutinių verslo organizacijų strateginiam valdymui yra viena iš būtinų priemonių adaptuojantis prie pokyčių vartojimo rinkoje. Straipsnio tikslas yra remiantis socialinės atsakomybės vidinių dimensijų sąsajomis apibrėžti prielaidas socialinės atsakomybės strategijų taikymui Lietuvos smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Socialinės atsakomybės strategijos, pagrįstos vidinių dimensijų sąsajų taikymu smulkioms ir vidutinėms įmonėms leidžia kurti verslo vystymo strategijas, parinkti rodiklį, kurį taikant galima įvertinti, ar veikla atitinka strateginę kryptį, parinkti žmogiškųjų išteklių aktyvavimo ir valdymo įrankius ir technikas, pažvelgti į proceso vidų ir vystymosi perspektyvų procesą. Apibendrinant tyrimo rezultatus ir verslo žinias galima teigti, kad socialinės atsakomybės vidinės dimensijos apima: personalo kompetencijų vystymą, sveikatą ir saugumą darbe, efektyvų vidinių išteklių naudojimą, inovacijas prisitaikant prie pokyčių ir veiklos atskaitomybę, kas yra svarbu vartotojui, aplinkai ir visuomenei. Atliekant tyrimą buvo apibrėžtas labai mažų ir vidutinių bendrovių socialinės atsakomybės diegimo palengvinimo procesas, visa eilė socialinės atsakomybės planavimo ypatybių. Vienas iš skirtumų yra skirtingos strateginių tikslų sritys individualiai vertinant pasiekimų rodiklius. Pastaraisiais metais daugėja socialinės atsakomybės tyrimų bei projektų, kurių metu diegiama geriausia socialinės atsakomybės praktika.

ENSocial responsibility internal dimensions actualization, understanding and ability to apply for small and medium-sized business organizations’ strategic management is one of the necessary measures to search for adaptation to changes in the consumer market. Various European countries small business success stories and experience of social responsibility strategies encourages the search for ways to transfer best practice in Lithuania small and medium business. Object of study - social responsibility internal dimensions links as a structural element of strategic management. The article is prepared on the basis of experience using the Socialsme methodology in the Lithuania small and medium sized businesses strategic management case analysis. Social responsibility strategy based on internal dimensions links application in the small and medium-sized enterprises enabling validation of the prospects of the business development and insight into the organization's internal processes, steers and their prospects for improvement. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41974
Updated:
2018-12-20 23:37:26
Metrics:
Views: 17    Downloads: 9
Export: