Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990-2010 metais)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990-2010 metais)
Alternative Title:
Vilnius University, Department of Archaeology (from 1990 to 2010)
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2010, t. 11, p. 20-32
Keywords:
LT
"Archaeologia Lituana"; 1990-2010; Archeologijos katedra; Archeologijos mokslas; Archeologijos studijos; Daktaro disertacijos; Dviejų pakopų studijų sistema; Konferencijos "Jono Puzino skaitymai"; Lauko praktika; Moksliniai mainai; Moksliniai projektai; Mokslinė veikla; Vilniaus universitetas; Švietimas.
EN
"Archaeologia Lituana'; 1990-2010; Academic activity; Academic exchange; Archaeological science; Archaeological studies; Conferences "In honor of Jonas Puzinas"; Department of Archaeology; Doctoral dissertations; Education; Fieldwork practice; Scientific projects; Two-level system of studies; University of Vilnius; Vilnius University.
Summary / Abstract:

LTVU Archeologijos katedra įkurta 1940 m., Etnikos katedrą padalijus į atskiras Etnologijos ir Archeologijos katedras. Per 70 metų katedra veikė su pertraukomis. Katedra dažnai buvo reorganizuojama, jungiama su kitomis katedromis ar net uždaroma. 1966 m. Archeologijos ir etnografijos katedra panaikinta, vietoj jos įkurta Lietuvos TSR istorijos katedra. Susiklosčius palankiai politinei situacijai, 1990 m. atkurta Archeologijos ir etnologijos katedra. 1993 metais reorganizuota ir pavadinta Archeologijos katedra. Įkurta ir atskira archeologijos specialybė, priimta 10 studentų. Pastaraisias metais studentų padaugėjo iki 43. Archeologinės praktikos vietų skaičius nuo 2-jų 1990 m. padidėjo iki 6-7. Netrukus po atkūrimo katedra įsteigė savo biblioteką, o 1999 m. pradėjo leisti periodinį leidinį „Archaeologia Lituana“ ir vėliau – jos monografijų seriją „Lietuvos archeologiniai paminklai“. Padaugėjus studentų, padidėjo ir katedroje dirbančių archeologų skaičius. Jie, be pedagoginės veiklos, intensyviai vykdo mokslinę veiklą: dalyvauja ir organizuoja konferencijas, seminarus, simpoziumus, vykdo įvairius mokslinius projektus, stažuojasi ir renka archeologinę medžiagą Lietuvoje ir užsienyje, populiarina archeologijos mokslą, kviečia skaityti paskaitas užsienio šalių dėstytojus ir įtraukia studentus į mokslinę veiklą. Per pastaruosius du dešimtmečius Archeologijos katedra tapo viena iš svarbiausių archeologijos institucijų Lietuvoje. Katedroje vykstantys pokyčiai daro didelę įtaką archeologijos mokslo raidai šalyje.

ENDepartment of Archaeology of VU was established in 1940, after the Department of Ethnic was divided into the Department of Ethnology and the Department of Archaeology. During 70 years the Department operated with intervals. It was often undergoing reorganisation, incorporated in other departments or even shut down. In 1966 the Department of Archaeology and Ethnography was closed, a Department of History of Lithuanian SSR was established instead. In favourable political situation in 1990 the Department of Archaeology and Ethnology was re-established. In 1993 it was reorganised and named the Department of Archaeology. A separate speciality of Archaeology was established and 10 students have entered. In recent years the number of students increased to 43. The number of archaeology practice places increased from 2 in 1990 up to 6–7. Shortly after the re-establishment, the Department established own library, and in 1999 started publishing periodic publication “Archaeologia Lituana”, and later – a series of its monographs “Lietuvos Archeologiniai Paminklai”. As the number of students grew, more archaeologists started to work in the Department. Besides educational work they are involved in an intense scientific activity: they take part in conferences, seminars, symposia and organise them, launch different projects, take part in internships and collect archaeological material in Lithuania and abroad, popularise the science of archaeology, invite foreign lecturers to teach here and incorporate students in scientific activity. During the last two decades the Department of Archaeology became one of the most important institutions of archaeology in Lithuania. Changes in the Department have a strong influence on the development of archaeology science in the country.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27509
Updated:
2018-12-17 12:46:08
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: