Stungių kapinynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stungių kapinynas
Alternative Title:
  • Stungiai burial ground
  • Могильник Стунгяй
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2000, t. 20, p. 225-262
Keywords:
LT
Žagarė; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Darbas / Labour. Work; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTStungių kapinynas yra už 4 km į pietryčius nuo Žagarės miestelio ir Žagarės bei Raktuvės piliakalnių. Paminklo situacija rodytų, kad Stungiuose turėtų būti palaidoti šių piliakalnių gyventojai. Čia, kaip niekur kitur Pietinėje Žiemgaloje, piliakalniai stūkso greta kapinyno, tačiau pastarieji nėra tyrinėti, tik išoriniai požymiai liudytų, jog jie iš tų pačių laikų, kaip ir kapinynas. Stungių kapinynas - tipiškas žiemgalių laidojimo paminklas. Nors tirtas tik pats kapinyno pakraštys - vėlyviausiai užlaidotas jo kraštas ir surasti tik 26 kapai (palyginimui: Jauneikiuose-467, Pavirvytėje-145, Šukioniuose - 134, Linksmučiuose - 91, Pamiškiuose - 59) jis yra vertingas šaltinis žiemgalių dvasinei ir materialinei kultūrai pažinti. Stungių bendruomenė gyveno pačiame Žiemgalos centre, nejautė gretimų genčių kultūrinės įtakos. Savo materialine kultūra ši bendruomenė artimiausia Jauneikių bendruomenei Straipsnyje aptarta laidosena, įkapės, darbo įrankiai, ginklai, papuošalai. Aprašyti atskiri kapai.Reikšminiai žodžiai: Kapinynas; Kapai; Laidojimo tradicijos; įkapės; Papuošalai; Ginklai; Darbo įrankiai; žiemgaliai; Vėlyvasis geležies amžius; Burial ground; Funeral customs; Graves; Burial items; Ornaments; weapons; working tools; Semigallians; Late Iron Age; Laidosena.

ENThe barrow of Stungiai is 4 km Southeast of Žagarė town and the barrows of Žagarė and Raktuvė. The situation of the monument shows that inhabitants of the said barrows are most likely buried in Stungiai. Like in no place else in the Southern Semigallia, here barrows are located by the necropolis however they have not been examined, only the external characteristics evidence that they are of the same time period as the necropolis. The necropolis of Stungiai is a typical Semigallian burial monument. Although only the very edge of the necropolis, i. e. the part with the latest tombs has been examined and only 26 tombs were discovered (for comparison: 467 in Jauneikiai, 145 in Pavirvytė, 134 in Šukioniai, 91 in Linksmučiai and 59 in Pamiškiai), the necropolis is a valuable source for cognition of the spiritual and material culture of Semigallians. The community of Stungiai inhabited the very center of Semigallia and was not influenced by the culture of the neighbouring tribes. By its material culture the community is closest to the community of Jauneikiai. The article discusses the burial traditions, the tombs, working tools, weapons and decorations. Individual tombs are described.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15447
Updated:
2018-12-17 10:42:48
Metrics:
Views: 79    Downloads: 24
Export: