Погребальный обряд селов по данным исследований курганных могилников северо-восточной Литвы

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Погребальный обряд селов по данным исследований курганных могилников северо-восточной Литвы
Alternative Title:
Obsequies of Selonians basing on the data of the research of tumuli of Northeast Lithuania
In the Book:
Pētījumi sēļu senatnē : rakstu krājums / sastādīja Ilze Melne. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2006. P. 41-51. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti ; Nr. 11)
Keywords:
LT
Biržai; Daujėnai; Panevėžys; Pasvalys; Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama šiaurės-rytų Lietuvos pilkapynų laidosena senojo geležies amžiaus antrojoje pusėje, viduriniojo geležies amžiaus pradžioje. Daugiausia remiamasi Daujėnų, Pasvalio r., Pajuosčio, Panevėžio r., Muoriškių, Biržų r. tyrinėtų pilkapynų medžiaga. Aptariama pilkapynų topografinė padėtis, pilkapių skaičius pilkapynuose. Didžiausias dėmesys skirtas laidosenai: pilkapių vidaus įrengimui, kapams ir jų įkapėms. Aptariamas mirusiųjų orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu, būdingos vyrų ir moterų kapų įkapės, kapų turtingumas, prasėliškų-sėliškų pilkapių išskirtiniai bruožai. Atkreiptas dėmesys į didelį vaikų mirtingumą atskirose bendruomenėse. Tyrinėjimai parodė, kad ankstyviausius kapus prasėliškoje teritorijoje galima datuoti II a. antrąja puse. Vėlyviausi kapai pilkapiuose datuojami IV a. – V a. antrąja puse ar truputį vėliau. Tyrinėtos ir pilkapių grupės, kuriose mirusieji pilkapiuose dar laidoti VII-XII a. Straipsnio pabaigoje keliamos kai kurios problemos dėl kapų skaičiaus pilkapiuose, mirusiųjų socialinės diferenciacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daujėnų pilkapiai; Žiemgalių protėviai; Griautiniai kapai; Laidosena; Daujėnai barrows; Proto-Semigallians; Inhumation graves; Burial rites.

ENThe article discusses the burial rites of the northern-eastern Lithuanian barrow cemeteries in the second half of the Old Iron Age and at the beginning of the Middle Iron Age. The material of the barrow cemeteries investigated in Daujėnai, Pasvalys, Pajuostys, Panevėžys, Muoriškiai and Biržai regions are taken as basis. The topographic position of barrow cemeteries and the number of burial mounds in barrow cemeteries are discussed. The greatest attention is devoted to the burial rites: the interior of the burial mounds, corners and their burial items. The burial position of the dead with respect to the parts of the world, burial items of male and female burials, richness of burials, exceptional features of the Selonian and pra-Selionian burial mounds are discussed. A high death rate of children in separate communities is taken into consideration. The investigations showed that the earliest burials in the pre-Selonian territory could be dated back to the second half of the 2nd century. The latest burials in barrow cemeteries are dated back to the 4th – the second half of the 5th century or somewhat later. Groups of burial mounds in which the dead were buried in burial mounds in the 7th-12th centuries were also investigated. At the end of the article some problems related to the number of burials in barrow cemeteries, social differentiation of the dead are raised.

ISBN:
9984747085
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3655
Updated:
2013-04-28 15:55:54
Metrics:
Views: 26
Export: