Mokinių požiūris į profesinio informavimo organizavimą bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių požiūris į profesinio informavimo organizavimą bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Pupils attitudes towards vocational information service in the comprehensive school
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 88, p. 50-56
Summary / Abstract:

LTSparčiai vystantis šalies ekonomikai, nuolat kintant darbo rinkai, augant kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimo į kitas ES šalis mastams, itin aktualus tampa individo parengimo pereiti iš švietimo į darbo rinkos sistema procesas. Viena šio proceso sudedamųjų dalių yra profesinis informavimas. Profesinio informavimo svarba itin aktualizuojama padedant besimokančia jam surasti savo kelią švietimo sistemoje bei greitai kintančioje darbo rinkoje. Straipsnyje, analizuojant mokslinę literatūrą bei kiekybinio tyrimo rezultatus, aptariama profesinio informavimo, kaip pirminės profesinio orientavimo grandies, samprata, analizuojamas mokinių požiūris į teikiamas profesinio informavimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesinis informavimas; Profesinio informavimo paslaugos; Profesijos pasirinkimas; Vocational information; Vocational information service; Professional choice.

ENRapid development of national economy, constant changes in labor market and growth of drift extent of skilled labor to other EU countries, preparation process of individual to move from education to labor market system is particularly relevant. One of the components of this process is the information on career. The importance of career information is particularly relevant supporting a student to find his/her way in the education system and a rapidly changing labor market. Through the analysis of scientific literature and the results of quantitative research, the article discusses the concept of career information as a primary link of vocational guidance, analyses students' approach to career information services provided at comprehesive schools.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17455
Updated:
2018-12-17 12:04:06
Metrics:
Views: 25    Downloads: 9
Export: