17-27 metų besimokančiųjų aukštojo mokslo įstaigose karjeros projektavimo paslaugų poreikis ir jų teikimo galimybėsLietuvoje ir Argentinoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
17-27 metų besimokančiųjų aukštojo mokslo įstaigose karjeros projektavimo paslaugų poreikis ir jų teikimo galimybėsLietuvoje ir Argentinoje
Alternative Title:
Necessity and possibilities of the services of carrer's project management in Lithuania and Argentina for the students of 17 to 27 years old of higher education institutions
Keywords:
LT
Karjeros konsultavimas; Karjeros projektavimas; Karjeros projektavimo paslaugos; Profesinis konsultavimas; Studentas; Universitetas.
EN
Career counseling; Career designing; Career planning; Career planning services; Career services; Student; University.
Summary / Abstract:

LTĮvairiose aukštųjų mokyklų įstaigose yra teikiamos karjeros projektavimo paslaugos. Jos teikiamos tam, kad studentai gautų naudingos informacijos ir pagalbos, derindami savo interesus prie mokslo ir darbo rinkos reikalavimų. Atsižvelgiant į pagrindinius Europos Sąjungos principus, Lietuvoje pradedama kurti karjeros projektavimo paslaugų sistema, kuri yra susijusi su švietimu. Tačiau karjeros projektavimas yra universalus ir vykdomas įvairiose kultūrose bei šalyse. Remiantis atliktu tyrimu nagrinėjama, kokia yra šios sistemos Lietuvoje padėtis ir kaip ją vertina besimokantieji. Tyrimo rezultatai parodo, kiek karjeros projektavimas yra reikalingas aukštųjų mokyklų studentams. Kad išvados būtų platesnės ir objektyvesnės, buvo analizuojami dviejų šalių duomenys – Lietuvos ir Argentinos. Analizuojant skirtumus ir panašumus galima daryti išvadą apie karjeros projektavimo reikalingumą ir naudą besimokantiesiems. Taikant lyginamojo tyrimo metodą, siekiama pažvelgti į dabartinę Lietuvos situaciją ir suformuluoti rekomendacijas naujoms šios specifinės srities veikloms. [Iš leidinio]

ENIn different higher education institutions career services are provided. These services have the function to offer to the students necessary information and help taking into account their interests about their studies and requirements in the labor market. In Lithuania, the system of services for career designing is starling after an impetus from European Union's principles of the policy of education. However, career designing is an international concept and takes place in different countries with different cultures. With this investigation the actual situation of this system and the point of view of the students are analyzed. This research shows the degree of the real need of these services for carrier education among the students of higher education institutions. Looking for an objective and more open conclusion, information has been taken from two different countries: Lithuania and Argentina. By analyzing the differences and similarities, the meaning and benefits of those services for the students can be seen. By employing the comparative research method, we aim to understand the situation in Lithuania and to give some recommendations for new activities in this field. [From the publication]

ISBN:
9789955129851
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54980
Updated:
2018-01-14 06:32:09
Metrics:
Views: 8
Export: