Studentų praktinio mokymo ir jų profesines karjeros sąsajos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų praktinio mokymo ir jų profesines karjeros sąsajos
Alternative Title:
Reciprocity of students' practical training and professional career
In the Journal:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Karjera / Career; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos studentų praktinio mokymo ir jų profesinės karjeros sąsajos. Pagrindinis probleminis klausimas – ar egzistuojanti studentų praktinio mokymo bei praktikų organizavimo sistema atliepia aukštųjų mokyklų, studentų bei potencialių darbdavių poreikius? Tyrimo tikslas – atskleisti studentų praktinio mokymo bei jų profesinės karjeros sąsajas remiantis studentų požiūriu. Taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, fokus grupes interviu ir kokybine turinio analizė. Tyrimo uždavinių pasiekimą atspindi pagrindines išvados: studentų praktinio mokymo patirtis mokslinėje literatūroje skleidžiama nepakankamai; nors dalis sociologijos bakalaurų sėkmingai įsidarbina, ne pagal specialybę dirbančių absolventų atvejis rodo neišnaudotas studentų praktinio mokymo sistemos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes; studentų požiūrių analizė parode, jog sociologo profesijos pasirinkimas mažai siejamas su įžvalga, ką jie veiks ateityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimo įsidarbinimas; Praktinis mokymas; Profesinė karjera; Studentų praktika; Practical training; Professional career; Students practice; Youth employement; Youth employment.

ENArticle discusses reciprocity of students' practical training and their professional career. The main research methods – documents' analysis, focus group interview and quantitative content analysis. It should be mentioned that after successful practise some graduates have gotten job proposals of the public opinion and market research centers, education and training institutions. The fact that bigger part of the sociology graduates arc continuing studies in Lithuania and abroad should be evaluated positively too. Theoretical insights were tested at the students' focus group discussion. [From the publication]

ISSN:
2029-4557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45025
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 33
Export: