Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
172 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2009 metais Kauno technologijos universitete. (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S) – Kauno technologijos universitetas. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Client perceived relationship value with a high contact service organization Kaunas : Technologija, 2009 37 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas klientų suvokiamos ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertės konceptas, santykius traktuojant kaip savarankišką, unikalų pridėtinės vertės šaltinį. Darbe analizuojamos santykių traktuotės, santykių vertės konceptas, identifikuojamos esminės santykių dedamosios, kurių pagrindu suformuotos klientų suvokiamos ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertės komponenčių (naudų ir kaštų) tipologijos. Suformuotose klientų suvokiamos ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija naudų ir kaštų tipologijose atsispindi naujausi marketingo imperatyvai: kliento dalyvavimas vertės kūrime, neapčiuopiamos, emocinės kliento ir organizacijos santykių dedamosios, pasireiškiančios per asmenines kliento ir paslaugas teikiančio asmens bei klientų tarpusavio sąveikas. Empiriškai patikrintos klientų suvokiamos ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija naudų ir kaštų tipologijos suteikia galimybę nustatyti ilgalaikių santykių su organizacija vertę. Sudarytas klientų suvokiamos ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertės struktūrinis modelis sudaro prielaidas atskirų santykių vertės kategorijų ryšiams su esminėmis santykių dedamosiomis įvertinti. Atliktas empirinis tyrimas atskleidžia nepačiuopiamų, emocinių santykių dedamųjų svarbą siekiant reikšmingų ilgalaikių kliento - organizacijos santykių.

ENThe dissertation is focused on the client perceived relationship value with a high contact service organization, where relationship is treated as an independent, unique source of value. The concepts of relationship and relationship value have been analyzed; the main relationship elements were identified. Referring to the identified relationship elements client perceived relationship benefit and cost typologies were proposed. The presented typologies encompass the latest marketing imperatives: client involvement in value co-creation, intangible, emotional aspects of client – service personnel, and client-to-client interactions. Empirically tested typologies of client perceived relationship benefits and costs enable evaluation of client perceived relationship value with an organization. A theoretically reasoned and empirically tested structural model of client perceived relationship value with high contact service organization enables to determine the relations of particular relationship value categories with the main relationship elements. The performed empirical study confirms the suitability for practical application of the designed model and presents significant insights about the importance of intangible relationship elements in meaningful long term relationships of client and organization.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21057
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 12
Export: