Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
267 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2008 m. Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) – Kauno technologijos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Expression and development of motivation of participation in civil society organisations Kaunas : Technologija, 2009 37 p
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo objektas . dalyvavimo motyvacija. Disertacijoje, identifikavus dalyvavimo motyvaciją kaip visuomenės dalyvavimo konstrukto determinantą, išryškintas motyvavimo teorijų ribotumas siekiant jas taikyti dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose (sutrump. PVO) motyvacijos tyrimams bei kurti dalyvavimo plėtojimo modelius. Apibendrinus galimus dalyvavimo motyvus, atskleistas individualistinės ir kolektyvinės kypties motyvus derinančios teorijos dalyvavimo PVO motyvacijos tyrime poreikis. Pagrįstas identifikuotos abipusių stimulų teorijos (autoriai R. Simmons ir J. Birchall), derinančios minėtų krypčių teorijas, tinkamumas vertinti dalyvavimo motyvaciją PVO. Remiantis kiekybine R. Simmons ir J. Birchall metodologija (adaptuotu tyrimo instrumentu surinkti kiekybiniai duomenys) bei ekspertų interviu rezultatais, atskleista ir apibendrinta individualistinės bei kolektyvinės krypties dalyvavimo motyvacijos raiškos charakteristika, kurios pagrindu sukurti 2 dalyvavimo motyvacijos plėtojimo koncepciniai modeliai, pasiūlant veiksmus ir priemones, nukreiptas į PVO ir piliečius, kurie skirti dalyvavimo produktyvumui plėtoti.

ENThe subject of the thesis is motivation to participate. Upon defining the motivation to participate as a determinant of the construct of participation of the society, the thesis highlights the insularity of the motivation theories for the purpose of their application for studies of motivation to participate in civil society organizations and develop the participation development models. Upon summarizing the possible motives to participate, the need for participation of a theory, coordinating motives of the individualistic and collective direction in the study of motivation of civil society organizations is revealed. The suitability of the identified theory of mutual stimuli (by R. Simmons and J. Birchall), coordinating theories of the aforementioned directions, for evaluation of the motivation to participate in civil society organizations is substantiated. Referring to the quantity methodology of R. Simmons and J. Birchall (collection of quantity data by employing an adapted examination instrument) and the results of the interviews of experts, the characteristic of motivational expression of participation of individualistic and collective direction is revealed and summarized. According to the said characteristic two conceptual models for development of motivation to participate are created by proposing the actions and tools, directed at civil society organizations and the citizens with the task to develop the productivity of participation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19552
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 55
Export: