Place marketing as a means to increase competitiveness of a place

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Place marketing as a means to increase competitiveness of a place
Alternative Title:
Vietos marketingas - regiono konkurencingumo didinimo priemonė
In the Journal:
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas su vietos valdžia; Ekonominiai ir socialiniai konkurencingumo matmenys; Konkurencingumas; Universiteto ir verslo klausimai; Vietos konkurencingumas; Vietos marketingas; Vietovės konkurencingumas; Vietovės marketingas.
EN
Collaboration between local government; Competitiveness; Cooperation with local authorities; Economic and social dimensions of competitiveness; Local competitiveness; Local marketing; Place competitiveness; Place marketing; University and business subjects.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenama vietos marketingo kaip tam tikros vietovės / teritorijos (miesto, šalies, regiono, žemyno) konkurencingumo didinimo priemonės tema, skiriant ypatingą dėmesį vietovės konkurencingumo kriterijų nustatymui. Nustatyta, jog vietovės marketingo ir teritorijų konkurencingumo siekimo marketingo priemonėmis studijų gausa Lietuvoje nėra didelė, matyti nepakankamas vietos marketingo koncepcijos pažinimas bei sąsaja su teritorijos konkurencingumu. Straipsnyje siekiama atskleisti vietos marketingo ir vietovės konkurencingumo sąsajas, laikantis pozicijos, kad vietos marketingas gali tapti įrankiu, papildančiu kitas vietovės konkurencingumo didinimo priemones. Šio straipsnio tikslas - atskleisti marketingo vaidmenį didinant vietovės konkurencingumą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginimas, apibendrinimas.[...] Vietos kaip objekto sudėtingumas reikalauja kompleksiškų, bendradarbiavimu tarp įvairių sektorių atstovų grįstų strateginių sprendimųbei veiksmų. Vietos valdžios, verslo ir mokslo bendruomenės bendradarbiavimas įvardijamas ne tik kaip svarbus veiksnys, leidžiantis siekti konkurencingumą didinančių marketingo strategijų efektyvumo, bet ir laikomas vienu vietos konkurencingumo kriterijų. Teigiama, jog verslo, valdžios, mokslo subjektų bendradarbiavimas suteikia galimybę pasinaudoti partnerių kompetencijomis, skirtingais ištekliais ieškant, randant ir įgyvendinant naujus vietovės konkurencingumą gerinančius sprendimus. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the issue of place marketing as a means of increasing competitiveness of a place, with special attention being to identification of criteria for competitiveness of the place in marketing. At the beginning of the article there is an attempt to disclose the links between place marketing and place competitiveness, because when seeking competitiveness of a place marketing can become a tool that will supplement other means of boosting place competitiveness. Later on in the article the aspects of assessment of place competitiveness as a result of marketing are analyzed, the main factors of competitiveness of a place are identified. The article ends with discussion on cooperation among local government, university and business subjects in seeking to increase place competitiveness. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28930
Updated:
2018-12-17 12:50:38
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: