Mokslo ir verslo organizacijų bendradarbiavimas : vadybos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslo ir verslo organizacijų bendradarbiavimas: vadybos ypatumai
Alternative Title:
Research and business organisations partnership: management peculiarities
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2007, Nr. 1/2, p. 55-60
Keywords:
LT
Klasteriai; Mokslas, verslas, bendradarbiavimas, vadyba; Mokslo ir verslo bendradarbiavimas, tarpsektorinė sąveika; Mokslo vadyba; Tarpsektorinė vadyba.
EN
Clusters; Inter-sectoral interaction; Inter-sectoral management; Science management, science and business partnership; Science, business, cooperation, management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ir praktiniu, ir teoriniu požiūriu svarbi problema – mokslo ir verslo organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas, išryškinant šios sąveikos ypatumus. Taikomas naujas požiūris į verslo ir mokslo organizacijų, jų sanglaudos efektyvinimo vadybą. Akcentuojamas originalių, veiksmingų mokslo ir verslo partnerystės skatinimo vadybinių scenarijų kūrimas. Remiantis autorių atlikta mokslo ir verslo sektorių transformacijų analize, suformuluoti jų partnerystės (sąveikos) iššūkiai. Aptartos mokslo ir verslo organizacijų bendradarbiavimo tobulinimo vadybinės prielaidos, nustatyti tarpusavio bendradarbiavimo efektyvumą sąlygojantys veiksniai. Pristatomi valstybinių mokslo institucijų ir verslo organizacijų sanglaudos gerinimo būdų rengimo principai bei kryptys. [Iš leidinio]

ENThe paper offers both the theoretical and practical approaches to the important problem - development of cooperation between science and business sectors, focusing on its specific features of the link in the context of science management. The authors have applied procedural operational attitude to business and science institution management and enhancement of their interaction. A special emphasis is placed on creating new, original and effective managerial scenarios of promoting partnership between science and business. On the basis of the two-sided analysis of science and business sectors transformations, carried out by the authors, challenges of the partnership have been defined. The authors have described managerial reasons for demand and offer in the area of cooperation between science and business sectors, and have identified factors, which have negative effect on this process. The publication introduces principles and guidelines for creation of the above-mentioned scenarios. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26792
Updated:
2013-05-22 15:32:27
Metrics:
Views: 45
Export: