Forms of collaboration between science and business organisations: approach of Šiauliai University students as one of the stakeholders

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Forms of collaboration between science and business organisations: approach of Šiauliai University students as one of the stakeholders
Alternative Title:
Mokslo ir verslo organizacijų bendradarbiavimo formos: Šiaulių universiteto studentų kaip vienos suinteresuotų grupių požiūris
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 3 (24), p. 130-140
Keywords:
LT
Universiteto-verslo ryšiai; Bendradarbiavimo formos; Universitetas; Verslas; Studentai.
EN
Science-business collaboration; Forms of collaboration; University; Business; Students.
Summary / Abstract:

LTBendradarbiavimas tarp mokslo ir verslo gali vykti įvairiomis formomis, kurioms įtaką daro skirtingi veiksniai. [...] Gilesnės bendradarbiavo formų mokslo studijos straipsnių autorėms rasti nepavyko. Nors šiame straipsnyje nepretenduojama į apibendrinamąsias išvadas šiuo klausimu, tačiau ketinama pristatyti vienos suinteresuotųjų pusių – studentų – nuomonių analizę, kuri gali būti pagrindas gilesnei ir tolesnei šio klausimo analizei. Tyrimo problemą galima apibrėžti klausimu: kokias bendradarbiavimo formas ir konkrečias veiklas galėtų apimti universiteto ir verslo įmonių bendradarbiavimas, kuriose dalyvautų studentai? Tyrimo objektas – universiteto studentų nuomonės apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo formas. Tyrimo tikslas – remiantis Šiaulių universiteto studentų nuomonėmis, identifikuoti galimas mokslo ir verslo bendradarbiavimo formas. Tyrimo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti, kokios mokslo ir verslo sąveikos formos galėtų apimti universiteto ir verslo įmonių bendradarbiavimą. 2. Išskirti mokslo ir verslo sąveikos veiklas, į kurias studentai norėtų įsitraukti ir dalyvauti. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa raštu. Empiriniai duomenys apdoroti kompiuterinės statistikos programos SPSS.11 skaičiuokle, naudojant aprašomosios statistikos (dažnių ir klasterinės analizės) metodus. Tyrimas atliktas 2011 m. gegužės-birželio mėn. Siekiant identifikuoti galimas mokslo ir verslo bendradarbiavimo formas, atlikta standartizuota Šiaulių universiteto studentų apklausa raštu.[...] Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugelis respondentų (N = 164) nežino, į ką reikėtų kreiptis universitete norint inicijuoti bendradarbiavimą tarp verslo įmonės ir universiteto (fakulteto, centro, katedros). Tai rodo informacijos sklaidos stygių tarp universiteto kaip organizacijos ir jo atskirų padalinių. Verslą kaip aktyvų universiteto partnerį, kuris ne tik priima studentus į praktiką, dalijasi su jais savo patirtimi, kartu atlieka tyrimus, formuluoja ir sprendžia problemas, vykdo svarbius projektus, įvardijo 55 respondentai (daugiausia ekonomikos ir verslo administravimo studijų programų studentai). Tyrimo rezultatai parodė, jog neigiamai vertinančių (N = 53) verslo aktyvumą partnerystėje su mokslu daugiausia yra statybos inžinerijos programos studentų. Tai aiškintina tuo, kad šios programos studentai studijų metu sąlyginai mažai turi praktikos arba yra menkai susipažinę su kitomis tarporganizacinės sąveikos formomis (veiklomis). [...] Apibendrinant galima teigti, kad ryškiausios yra tokios 3 kategorijos (remiantis klasterine analize): praktika, žmogiškųjų išteklių vystymas ir kategorijos, sietinos su naujovėmis-inovacijomis. [...] Taigi galima teigti, jog siekiant kuo vaisingesnio bendradarbiavimo, t. y. jo vystymo, reikia žinoti visų suinteresuotųjų nuomones ir nuostatas šiuo klausimu, kadangi jos gali būti startinė pozicija derinant veiksmų planus. Be to, šioje diskusijoje yra daugiau kintamųjų, kurių šiame straipsnyje autorės nelietė, tačiau rezultatai gali būti naudingi plėtojant universiteto-verslo ryšius. [Iš leidinio]

ENWith reference to the attitude of Šiauliai University students as one of the stakeholders, possible forms of collaboration between science and business have been identified, activities the students would like to participate in have been determined and specific actions to be taken in order to reconcile business needs and competences acquired by the students have been named in this article. The main forms of collaboration as identified by students are practice, participation of employees of the representative organizations in university events, non-formal relations with lecturers, joint projects with the university, consultations by lecturers to employees of organizations, work activities of members of the representative organizations at university as well as search for potential employees at university. Meanwhile activities the students would like to participate in while developing different forms of collaboration include informal contacts, commercialization of research results, and consolidation of strong interaction with business sector. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44310
Updated:
2018-12-17 13:13:42
Metrics:
Views: 5
Export: