"Užpalių" kolekcijos pėdsakais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Užpalių" kolekcijos pėdsakais
Alternative Title:
Following traces of "Užpaliai" collection
Keywords:
LT
Archeologija; Ermitažas; Kolekcija; Kolekcijos istorija; Lietuva; P. Vilčinskis; Pilkapiai, Rytų Lietuva; Užpaliai; Užpalių kolekcija.
EN
Archaeology; Archaeology, barrows; Collection; Eastern Lithuania; Hermitage; History of collection; Lithuania; P. Vilčinskis; Užpaliai; Užpaliai collection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad Pranciškaus Vilčinskio asmenybė siejama su Utenos krašto archeologijos paminklų tyrimų pradžia. Tai žmogus, vienas pirmųjų pradėjęs tyrinėti Lietuvos archeologijos paminklus. Su jo vardu siejama daug atliktų archeologinių tyrimų. Pastebima, kad P. Vilčinskis buvo sukaupęs nemažai archeologinių dirbinių ir numizmatikos rinkinių. Buvo manoma, kad sukauptoje kolekcijoje buvo radinių iš Užpalių pilkapyno, tačiau tai nepasitvirtino. Autorė bando atskleisti ,,Užpalių rinkinio“ radimvietes, o taip pat bandoma išsiaiškinti, kur iš tikrųjų yra tikroji Užpalių pilkapyno kolekcija. Nurodoma Užpalių pilkapyno geografinė vieta. Nustatytais duomenimis, Užpalių pilkapyną sudarė apie 100 pilkapių. Nurodoma, kad Užpalių pilkapyno radiniai yra net keliuose muziejuose. Gausiausia radinių kolekcija yra valstybiniame Ermitažo muziejuje Sankt Peterburge. Įdomu pastebėti, kad apie savo kasinėjimus Užpaliuose P.Vilčinskis yra išsamiai aprašęs laiške E. Tiškevičiui, teigdamas, kad tyrinėjimas šiame pilkapyne buvo itin svarbus. Straipsnyje detaliau pristatoma ,,Užpalių“ kolekcija, kurią sudaro radiniai iš griautinių kapų. Straipsnyje aprašomos kolekcijos atsiradimo aplinkybės ir kt. Atkreipiamas dėmesys, kad kolekcija, kuri buvo sudaryta iš griautiniuose kapuose rastų radinių ir anksčiau buvo sieta su ,,Užpaliais“ muziejui buvo perduota 1847 ir 1857 m. Šiuos radinius perdavė P. Vilčinskis ir grafas Pliateris. Visa tai patvirtina, kad perduotoji kolekcija yra mišri. Į ją yra įsimaišę ir grafo Pliaterio perduoti radiniai.

ENThe paper states that the personality of Pranciškus Vilčinskis is related to the beginning of the research of archaeological monuments in Utena region. He was one of the first people to start investigating Lithuanian archaeological monuments. Many archaeological researches are associated with his name. The paper notes that Vilčinskis accumulated many collections of archaeological artefacts and numismatics. The collection was supposed to contain artefacts from Užpaliai barrows, yet it was not confirmed. The author attempts to reveal the sites of finding the “Užpaliai collection” and ascertain where the actual collection of Užpaliai barrows is. The geographical location of Užpaliai barrows is indicated. According to the established data, Užpaliai barrows consisted of around 100 barrows. Artefacts from these barrows are kept in several museums. The most numerous collection of artefacts is stored in the State Hermitage Museum in Saint Petersburg. It should be noted that Vilčinskis had exhaustively described his excavations in Užpaliai in a letter to Tiškevičius, in which he claimed that the investigation of these barrows was particularly important. The paper presents the Užpaliai collection in greater detail; it consists of artefacts from inhumation graves. The paper describes the circumstances of appearance of the collection, etc. It should be noted that the collection which contained artefacts found in inhumation graves and had been previously related to Užpaliai was transferred to the museum in 1847 and 1857. These artefacts were transferred by Vilčinskis and Count Pliateris. All this confirms that the transferred collection is mixed. It also contains the artefacts transferred by Count Pliateris.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36634
Updated:
2017-06-22 21:36:57
Metrics:
Views: 89
Export: