Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija
Alternative Title:
Papers in Lexicology and Terminology: Norm and History
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
Pages:
333 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Kas yra bendrinės kalbos leksika? — Geradėjas, piktadėjas, niekadėjas - grynai lietuviški žodžiai — Auka, apiera, atnaša: istorijos ir vartosenos bruožai — Konkuruojantys žodžiai: lemti, sąlygoti, apspręsti — Semantiniai vertiniai ir motyvacijos pamokos — Priešdėlio be- žodžiai — Skaičius, skaitliukas, skaitlingas, priskaičiuoti — Savintis ir įsisavinti — Domėtis, o ne įdomautis — Interesas — Amtmonas ir amtsrotas — Kerzos batai — Nuo liaudies terminijos prie mokslinės — Siūlas, gija, verpalas; verpti, sukti, mesti, austi — Plikšala — Metalų terminijos aiškumui ir tvirtybei — Kodėl bombomis bombarduoja — Organizmo konstitucijos tipų pavadinimai — Lygutė, o ne ligutė — Kasyba, iškasenos, gręžyba, išgavos — Krūvininkas — Varantieji ratai — Sirgalius, aistruolis, mėgėjas, fanas — Lingvistinis požiūris į veislių nomenklatūrą — Vienetų sistemos: skirtybės ir panašybės, tikros ir tariamos negerovės — Kazimieras Gaivenis. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys [rec] — Lietuvių terminografija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai — Literatūra — Šaltinių sutrumpinimai — Žodžių rodyklė — Summary.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje nuosekliai derinami du tyrimo aspektai – istorinis ir norminis. Labai žiūrima leksikos ir terminologijos sistemiškumo. Tai vienija ir temų įvairovę. Mados švytuoklės ar kitų kalbų pavyzdžių diktuojamos, ne natūralios vidinės raidos auginamos normos rodosi pragaištingiausias dalykas. Pirmiausia aiškinamas pamatinis dalykas – Kas yra bendrinės kalbos leksika? (p. 11–22). Semantiniai vertiniai ir motyvacijos pamokos (p. 51–76) turėtų pamokyti leksikos ir terminijos lietuviškumo. Mokslinę terminiją autorius regi išaugusią ir vis išaugančią, augsiančią iš liaudies terminijos gelmių (Nuo liaudies terminijos prie mokslinės, p. 133–148). Savo ūgiu paskui ji labai pranoksta liaudinę, tačiau jokiu būdu neturi būti svetimkalbių terminijų kopija. Knyga baigiama lietuvių terminografijos šimtmečio raidos probleminių dalykų apžvalga (Lietuvių terminografija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai, p. 259–276). Yra literatūros sąrašas (p. 277–281), šaltinių (su sutrumpinimais) sąrašas (p. 283–299) ir žodžių rodyklė (p. 301–322), taip pat angliška santrauka (p. 323–333). [Iš leidinio]

ENThe book consistently combines two aspects of study – historical and normative. Systemic nature of vocabulary and terminology is looked at. This also unites the variety of topics. Unnatural internal development norms emerging due to fashion or dictated by examples from other languages are shown as disastrous. The first key issue being discussed is what is standard language vocabulary? (p. 11-22). Semantic translations and lessons of motivation (p. 51-76) should teach the Lithuanian nature of vocabulary and terminology. The author views scientific terminology as having grown and still growing and to be growing from the depths of folk terminology (Nuo liaudies terminijos prie mokslinės, p. 133-148). Later it grows much bigger than folk terms but by no means must be a copy of terminologies of foreign languages. The book finishes with an overview of problems of the century of development of the Lithuanian terminography (Lietuvių terminografija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai, p. 259-276). There is a list of references (p. 277-281), a list of sources (with abbreviations) (p. 283-299) and an index of terms (p. 301-322) as well as an abstract in English (p. 323-333).

ISBN:
9986668956
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2187
Updated:
2021-03-30 17:22:15
Metrics:
Views: 51
Export: