Leksikos skoliniai administracinėje kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikos skoliniai administracinėje kalboje
Publication Data:
Vilnius : [Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras], 2008.
Pages:
334 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklė.
Keywords:
LT
Administracinė kalba; Administracinė kalba; Barbarizmas; Hibridas; Leksikos skolinys; Norminamasis aspektas; Skoliniai; Tarptautinis žodis.
EN
Administrative language; Barbarism; Hybrid; International word; Lexical loanword; Lexicon of the administrative Lithuanian; Loanwords; Normative aspect.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjami rašytinėje ir sakytinėje administracinėje kalboje vartojami leksikos skoliniai: naujieji skoliniai (dažniausiai anglų kalbos), svetimybės, hibridai ir tarptautiniai žodžiai. Leksikos skoliniai vertinami lietuvių kalbos normų atžvilgiu. Taip pat nagrinėjama leksikos skolinių vartojimo priežastys ir polinkiai administracinėje kalboje. Tirta rašytinė ir sakytinė administracinė kalba. Knygoje nagrinėjami skoliniai sudaro nevienalytį leksikos sluoksnį. Dalis jų yra vienos ar kitos srities terminai, kuriems būtina ieškoti ir kurti lietuviškų pakaitų. Kita dalis – stumia iš kalbos savus, lietuviškus žodžius. Taip pat nagrinėjami žodžiai su pirmaisiais nelietuviškos kilmės dėmenimis; labai išplitę, lietuviškų atitikmenų turintys tarptautiniai terminai; neadaptuoti, originalo kalba rašomi žodžiai ir žodžių junginiai – vieni iš jų yra lotynų kalbos žodžiai ir posakiai, kurie yra vartotini. Stengtasi pateikti kuo daugiau skolinių, parodyti, kad jie turi gerų lietuviškų atitikmenų. Knyga sudaryta iš dviejų skyrių. Pirmame skyriuje „Leksikos skoliniai administracinėje kalboje: vartosena ir normos” iškeliamos svarbesnės leksikos skolinių plitimo priežastys ir nagrinėjami ryškiausi jų vartojimo polinkiai administracinėje kalboje. Antrasis skyrius – žodynėlis. Žodynėlyje daugiausia pateikta tų leksikos skolinių, vietoj kurių vartotini jų lietuviški atitikmenys ar pakaitai. Naujiesiems skoliniams, neturintiems lietuviškų atitikmenų, stengtasi surasti ir pateikti daugiau lietuviškų pakaitų.

ENThe book analyses lexical borrowings used in written and spoken administrative language: new borrowings (mainly English), barbarisms, hybrids and international words. Lexical borrowings are evaluated with respect to Lithuanian language norms. Moreover, the reasons for and tendencies of the use of lexical borrowings in administrative language are investigated. Written and spoken administrative language is examined. The borrowings analysed in the book constitute a heterogeneous layer of lexis. Some of them are terms from one or another field, and Lithuanian equivalents must be searched or created for them. Another part are the borrowings that oust own Lithuanian words from the language. The study also analyses words with the first elements of non-Lithuanian origin; very popular international terms that have Lithuanian equivalents; non-adapted words and word combinations written in the original form, including Latin words or sayings, which are usable. The study attempts to present as large number of borrowings as possible and show that they have good Lithuanian equivalents. The book consists of two chapters. The first chapter “Lexical borrowings in administrative language: usage and norms” points out the major reasons for spreading of lexical borrowings and analyses their main tendencies of use in administrative language. The second chapter is a vocabulary. It contains mainly those lexical borrowings that have proper Lithuanian equivalents or substitutes. The book attempts to find and present more Lithuanian substitutes with regard to new borrowings that do not yet have Lithuanian equivalents.

ISBN:
9789955190998
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20558
Updated:
2014-05-23 14:41:37
Metrics:
Views: 14
Export: