Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos: struktūra, modelių realizavimas, įvertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos: struktūra, modelių realizavimas, įvertinimas: disertacija
Alternative Title:
Professional competences of pedagogues of preschool education: structure, realisation, evaluation of models
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
159 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Early childhood teacher competencies: structure, realization of models, and evaluation Vilnius, 2004 31 p
Summary / Abstract:

LTPedagogo vaidmens pokyčiai sparčiai besikeičiančioje Lietuvoje, kuri tapo Europos Sąjungos nare, meta iššūkį ugdytojams ir juos rengiančioms institucijoms. Pedagogai turėtų rekonstruoti savo vaidmenį taip, kad jis atitiktų naujas socialines sąlygas. Keisdamas veiklos pobūdį, jos strategiją ir metodiką, pats pedagogas keičiasi kaip asmenybė, keičiasi ir pedagogo kompetencijos. Kad pedagogas galėtų atlikti tokį vaidmenį, Lietuvoje turėtų būti iš esmės keičiama jo rengimo bei kvalifikacijos kėlimo sistema. Todėl būtina apibrėžti, išanalizuoti ir įvertinti profesines kompetencijas, jų kryptingumą, ypač atsakingai peržvelgti alternatyvias jų kvalifikacijos kėlimo programas, formuoti mokslinių tyrimų poreikį. Šio tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų turinį ir raišką, išanalizuoti ikimokyklinio pedagogo kompetencijas plačiame teoriniame kontekste, apibūdinti jų raiškos įvairovę Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistemoje. Darbe atskleistos pedagogų profesinių kompetencijų kaitos tendencijos ir jų skirtumai priklausomai nuo pedagogų taikomos ugdymo sistemos, nuo jų darbo stažo, išsilavinimo, geografinės padėties, išklausytų kvalifikacijos tobulinimo kursų bei seminarų programų ir dėstymo technologijų. Empirinio tyrimo rezultatų analizė sudaro sąlygas pateikti rekomendacijų kvalifikacijos tobulinimo sistemos darbuotojams, kaip galima būtų tobulinti pedagogų mokymą(si), atsižvelgiant į klausytojų poreikius. Šis darbas išryškina problemos aspektus, kurių nagrinėjimui reikalingi nauji tyrimai.

ENChanges in the role of a pedagogue pose a challenge to educators and institutions training them. Pedagogues should reconstruct their role so that it would match new social conditions. When changing the nature of activity, its strategy and methods a pedagogue himself changes as a personality, his competences also change. For a pedagogue to be able to play this role the system of training pedagogues and upgrading their qualification should be changed in essence. Therefore it is necessary to define, analyse and evaluate professional competences, their purposefulness, to review alternative programmes of upgrading qualification especially carefully and to form the need for scientific research. The aim of this investigation is to reveal the content and expression of professional competences of pedagogues of preschool education, to analyse competences of a pedagogue of preschool education within a broad theoretical competence, to define the diversity of their expression in the Lithuanian system of preschool education. The work reveals tendencies of a change in professional competences of pedagogues and their differences depending on the educational system applied by pedagogues, on their work experience, education, geographical position, courses in upgrading qualification taken, programmes of seminars and teaching technologies. The analysis of the results of the empirical investigation create conditions to present recommendations to the employees of the system of upgrading qualification on how to improve training of pedagogues taking into account the needs of the attendants.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10215
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 198
Export: