Pradinės mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas diegiant Curriculum inovacijas skirtingų edukacinių paradigmų aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinės mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas diegiant Curriculum inovacijas skirtingų edukacinių paradigmų aspektu: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2008.
Pages:
218 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, Edukologijos institute. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2008. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Pradžios mokyklos; Mokymo proceso planavimas; Dalyvavimas mokymo proceso planavime; Pradinis mokslas; Primary Schools; Teaching process planning; Participation in the teaching process planning; Elementary schools.
Keywords:
LT
Dalyvavimas mokymo proceso planavime; Pedagogika / Pedagogy; Pradinis ugdymas / Primary education.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Primary school community collaboration in implementation of curriculum innovations in the aspect of different educational paradigms. Kaunas : Technologija, 2008. 28 p
Summary / Abstract:

LTGyvenimo realybės pokyčiai nulemia kintančius reikalavimus mokyklos curriculum: mokykla turi ne vien perteikti žinias, bet ir padėti mokiniui ugdytis kompetencijas, užtikrinančias sėkmingą įgytų žinių taikymą gyvenimo situacijose. Švietime ypač aktuali tampa visų mokymo proceso dalyvių sąveika ir aktyvus, konstruktyvus individualusis mokymasis: turėtų vykti edukacinės paradigmos virsmas iš mokymo į mokymąsi, curriculum turėtų atitikti esminius mokymosi paradigmos principus. Susitarimuose diegti šiuolaikinės paradigmos curriculum turėtų dalyvauti mokyklos mokytojų bendruomenė, mokiniai ir jų tėvai. Ugdymo proceso dalyvių tarpusavio sąveika ir aktyvus paties besimokančiojo mokymasis galimas tik tuo atveju, jei mokyklos bendruomenė suvokia tokių pokyčių neišvengiamumą ir vertingumą bei susitaria bendradarbiaujant prisiimti atsakomybę už šiuolaikinę edukacinę paradigmą atspindinčio curriculum diegimą mokykloje. Pradinio ugdymo institucijos – formaliojo asmens ugdymo pradžia, todėl curriculum inovacijos čia ypač svarbios. Bendradarbiavimo aspektu pradinė mokykla yra įdomus fenomenas: vienas subjektų yra ir jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinys, kuris, vadovaujantis vyraujančia nuostata, negali lygiavertiškai bendradarbiauti. Sprendžiant mokslinę problemą disertacijoje suformuluoti probleminiai tyrimo klausimai: kokiais ypatumais skirtingų edukacinių paradigmų kontekste turi pasižymėti pradinės mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas diegiant curriculum inovacijas; koks bendradarbiavimas būdingas pradinės mokyklos bendruomenei, kai yra diegiama makrolygmenyje inicijuota curriculum inovacija, orientuota į šiuolaikinę edukacinę paradigmą?.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74183
Updated:
2022-02-24 16:18:01
Metrics:
Views: 24
Export: