Ketverių-šešerių metų vaikų dorinis ugdymas etnomuzika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketverių-šešerių metų vaikų dorinis ugdymas etnomuzika: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
275 p
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Dorovinis auklėjimas (ikimokyklinis); Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Muzika / Music.
EN
Pre-school children; Training.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Moral education of four-six year old children through ethnic music. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe nagrinėjama aktuali šiandienos problema – dorinis ugdymas. Darbe keliamas tikslas – atskleisti etnomuzikos poveikį ketverių – šešerių metų vaikų doriniams vaizdiniams, juos lydintiems išgyvenimams, doram elgesiui ir muzikinei patirčiai. Tyrimai parodė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų dorinis ugdymas etnomuzika efektyvus, kuomet grindžiamas vaikui aktualios, etnomuzika praturtintos muzikinės veiklos įtaka jo dorinių vaizdinių, juos lydinčių išgyvenimų ir doro elgesio formavimuisi. Ši kaita įmanoma tada, kai etnomuzikos turinys, ugdymą skatinanti technologija atitinka vaiko prigimtį, o vaikas įtraukiamas į etnomuzika pripildytą aplinką namie ir darželyje. Darbo mokslinį naujumą lemia tai, kad atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų dorinio ugdymo etnomuzika ypatumai kognityviniu, emociniu ir elgesio lygmenimis, išsiaiškinta vaiko muzikinės patirties struktūra. Sukurtas ketverių - šešerių metų vaikų dorinio ugdymo etnomuzika modelis ir empiriškai patikrintas šio modelio veiksmingumas. Teorinis darbo reikšmingumas yra tas, kad tyrimo rezultatai įtvirtina ikimokyklinio amžiaus vaikų visuminio ugdymo paradigmą. Tyrimo rezultatų praktinį reikšmingumą rodo atlikti teoriniai apibendrinimai, empiriniai tyrimo rezultatai. Parengtas ketverių – šešerių metų vaikų dorinio ugdymo etnomuzika modelis gali pasitarnauti kuriant, tobulinant, papildant ikimokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ir muzikinio ugdymo programas, ruošiant vaikų etnomuzikinio ugdymo projektus, rengiant ikimokyklinio ir muzikinio ugdymo pedagogus, keliant jų kvalifikaciją ir pan. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai galės praktiškai naudotis parengta vaikų dorinio ugdymo etnomuzika metodika, padedančia kūrybiškai atrinkti 4-–6 metų vaikams tinkamą etnomuzikos repertuarą, kitą mokomąją medžiagą.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73972
Updated:
2022-01-02 10:46:03
Metrics:
Views: 24
Export: