Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
178 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTIkimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumas ištyrinėtas ne itin plačiai ir giliai, nes šio amžiaus vaikų kūrybiškumo apibrėžtumo ir jo tyrinėjimo problema sudėtingesnė nei suaugusių. Tyrimo tikslas – atskleisti 4-6 metų vaikų kūrybiškumo ugdymo tautodaile ypatumus. Darbo mokslinis naujumas – remiantis teorine kūrybiškumo samprata, pirmą kartą Lietuvoje apibūdinti 4-6 metų vaikų kūrybiškumo bruožai – originalumas, sklandumas, jautrumas, lankstumas. Buvo sukurtas ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo tautodaile modelis, grindžiamas vaikams prieinamo tautodailės turinio ir šiuolaikinės kūrybiškumo skatinančios technologijos sinteze, lemiantis kūrybiško santykio su tautodailės vertybėmis plėtotę. Tautodailės poveikiui vaikų vizualinei kūrybai identifikuoti išskirti bendrieji prigimtiniai bei etninio konteksto sąlygoti meninės raiškos elementai, formos ir jų junginiai. Tautodailės tinkamumą vaikų kūrybiškumo plėtojimui sąlygoja jos prieinamumas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir kūrybiškumui skatinti palankūs bruožai. Įvertinant 4-6 metų vaikų kūrybiškumo lygį - spręsta iš vaiko elgesio, veiklos ir jos rezultatų kūrybiškumo. 4-6 metų vaikų, ugdomų pagal bendrąsias programas darželiuose kūrybiškumo tyrimas atskleidė, jog daugumai jų būdingas vidutinis kūrybiškumo lygis.

ENCreativity of preschool age children has not been thoroughly and deeply studied yet because the issue of definition of creativity of preschool children and the analysis thereof is more complex than that of adults. The objective of the research is to reveal features of education of creativity of children of 4-6 years of age using folk art. The scientific novelty of the work is that for the first time in Lithuania a theoretical concept of creativity was used to define features of creativity of 4-6 year-old children such as originality, fluency, sensitivity, and flexibility. A model of folk art creativity education of preschool children was created based on synthesis of folk art content accessible for the children and modern creativity enabling technology. To identify the influence of folk art on visual creativity of children general inherent and ethnic context art elements, forms and combinations thereof were specified. Suitability of folk art for development of creativity of preschool children is determined by its accessibility and features favourable for creativity development. Evaluation of level of creativity of 4-6 year-old children was based on the children’s behaviour, activity and creativity results. The research on creativity of 4-6 year-old children according to common programs in kindergartens showed that the majority of the children were characterized by a medium level of creativity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10213
Updated:
2022-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 81
Export: