Socialinė atskirtis : sąvokos samprata ir vartosena Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė atskirtis: sąvokos samprata ir vartosena Lietuvoje
Alternative Title:
Social exclusion: the understanding of concept and its use in Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 20-32
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos šalyse XX a. dešimtame dešimtmetyje įsibėgėjusios kovos su skurdu kontekstine sąvoka „socialinė atskirtis“ yra tapusi beveik kultine. Europos Sąjungos lygmeniu socialinės atskirties mažinimui ir socialinės sanglaudos stiprinimui skiriama labai daug dėmesio. Tai liudija ir specializuotų institucijų steigimas ir publikacijų šia tema gausėjimas. Šioje srityje pažengusios Europos Sąjungos šalys turi ir atitinkamas nacionalines ne tik administravimo, bet ir mokslinių tyrimų institucijas socialinės atskirties ir sanglaudos klausimams spręsti. Lietuva, siekusi narystės ES, dabar jau tapusi ES nare, kaip valstybė narė taip pat turėjo prisiimti tam tikrus nacionalinius įsipareigojimus skurdo ir socialinės atskirties atžvilgiu. Tad ir Lietuvoje socialinė atskirtis vis dažniau tampa kertine sąvoka kuriant socialinės politikos priemones. Ne be pagrindo girdimos kritikų pastabos, kad socialinė atskirtis – tik dar viena gražbyliavimo forma, neturinti sąsajų su realiu gyvenimu. Per kasdieninį bendravimą atsiskleidžia, kad žmonėms vis dar neaišku, kas ta socialinė atskirtis. Straipsnyje, atlikus mokslinės literatūros ir programinių bei strateginių dokumentų analizę, siekiama kritiškai atskleisti, ką reiškia sąvoka „socialinė atskirtis“ šiuolaikinės Lietuvos kontekste ir kaip ši sąvoka vartojama. Ieškant atsakymų, remiamasi ne tik lietuvių mokslininkų įdirbiu, bet ir naujausiais šios reiškinio tyrinėtojų iš Europos šalių darbais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinės problemos; Socialinė atskirtis; Sąvokos; Sampratos; Skurdas.

ENIn the context of the fight against poverty that gained momentum in the European Union countries in the 1990s, the concept of “social exclusion” has become almost cultish. On the EU level, much attention is paid to reduction of social exclusion and enhancement of social cohesion. This is witnessed by the establishment of specialized institutions and the increased number of publications on the subject. The EU countries, which are well-advanced in this area, also have the appropriate national administrating and scientific research institutions for dealing with social exclusion and cohesion issues. As a member state, Lithuania, which strove towards membership in the EU and currently is one of the EU member states, also had to assume certain national obligations with regard to reduction of poverty and social exclusion. Hence, in Lithuania, social exclusion is also increasingly often becoming the underlying concept when developing social policy measures. Critics have grounds for remarking that social exclusion is just another form of speechmaking, which has no links with real life. Everyday communication reveals that people are still uncertain about what social exclusion is. After carrying out analysis of scientific literature and program and strategic documents, the article aims to disclose critically what the concept of “social exclusion” refers to in the context of contemporary Lithuania and how it is being used. When searching for answers, it is based on the achievements of Lithuanian scientists as well as works of the newest researchers of this phenomenon from European countries. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2301
Updated:
2018-12-17 11:36:06
Metrics:
Views: 224    Downloads: 71
Export: