Skurdo kultūros ypatumai : (socialinio darbo aspektas)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skurdo kultūros ypatumai: (socialinio darbo aspektas)
Alternative Title:
Features of culture of poverty: (the aspect of social work)
In the Book:
Keywords:
LT
Integracija; Skurdas; Skurdo kultūra; Socialinis darbas; Socialinė atskirtis; Socialinės apsaugos sistema; Socialinės programos; Vaikų globa.
EN
Child care; Culture of poverty; Integration; Poverty; Social exlusion; Social programmes; Social security system; Social work.
Summary / Abstract:

LTTam tikrose socialinėse grupėse ar šeimose, ilgai gyvenančiose nepritekliuje ir socialinėje atskirtyje, susiformuoja skurdo kultūra, tampanti šiuolaikinės gerovės valstybės problema. Šios problemos neįmanoma išspręsti tik viešosios socialinės politikos priemonėmis (pensijomis, pašalpomis ir kitomis socialinės paramos priemonėmis). Problemos specifika reikalauja atskiro sprendimo. Tam reikia įvairių socialinio darbo institucijų ir esamos socialinės apsaugos sistemos specialistų bendradarbiavimo. Tikrovės faktai rodo, kad bendrosios socialinės apsaugos priemonės yra neefektyvios tam tikroms socialinėms grupėms ar asmenims. Jie reikalauja individualaus požiūrio ir jų poreikių įvertinimo bei pagalbos, kurią galima garantuoti tik plėtojant socialinio darbo ir paslaugų sistemą. Pagalbos individualizavimas priklauso nuo specialiųjų viešųjų programų socialinės atskirties grupių asmenims įgyvendinimo ir bendruomenių socialinių paslaugų plėtros Lietuvoje. [versta iš angliškos santraukos]

ENCulture of poverty, like the body of society, separating social groups or families that live in sustained poverty and social exclusion, become a problem in modern welfare state. This problem cannot be solved by general state (public) social political measures, such as pensions, benefits and other social assistance tools. The particularity of this problem demands individual decision. It can be secured in the integration of social work institutes and specialists of the existing social security system. As we see in real life, general measures of social security system have no effect on some social groups or persons. These groups or persons need individual access and the evaluation of their needs, individual assistance which can be guaranteed only in expanding social work and social service system. The assistance is individualized through the implementation of special public programs to separate social group's persons and through the development of community social work service in Lithuania. [From the publication]

ISBN:
9955531150
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55739
Updated:
2019-01-25 08:23:57
Metrics:
Views: 7
Export: