Benamiai, kaip socialinės atskirties grupė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Benamiai, kaip socialinės atskirties grupė
Alternative Title:
Social exclusion of the homeless
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 1, p. 127-136
Keywords:
LT
Benamystė; Gyvenamasis būstas; Nedarbas; Socialiniai ryšiai; Socialinė atskirtis; Vartojimas.
EN
Concept of homelessness; Concept of homelessness, social relations; Lodging; Social exclusion; Social exlusion; Social relations; Unemployment.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu siekiama atskleisti benamių gyvenimo sąlygas ir nustatyti priežastis, gilinančias benamių socialinę atskirtį. Nagrinėjama socialinės atskirties samprata, skurdo ir socialinės atskirties sąsajos, nesavanoriškumo aspektas socialinėje atskirtyje, ją skatinantys veiksniai bei jos dimensijos. Gvildenama benamystės samprata. Nagrinėjamos benamystės priežastys, skiriama moterų benamystės specifika. Benamystė traktuojama, kaip tam tikras tęstinis procesas. Straipsnyje nagrinėjami 2003 m. balandžio – birželio mėnesiais atlikto Lietuvos gyventojų, neturinčių gyvenamojo būsto, sociologinio tyrimo rezultatai. Straipsnio autorius, kaip tyrėjų grupės narys/ekspertas, dalyvavo visuose tyrimo etapuose. Jam buvo leista naudotis šio tyrimo duomenimis. Remiantis tyrimo duomenimis apibūdinamos benamių socialinės demografinės charakteristikos, aptariamos benamių gyvenimo sąlygos (darbo turėjimas ir nedarbas, pajamos, vartojimas, nakvynės vietos) bei benamių socialiniai ryšiai (dokumentų turėjimas, socialinis draudimas, socialiniai poreikiai bei pagalbos šaltiniai, žinojimas apie socialines lengvatas, ryšiai su kitais žmonėmis). [Iš leidinio]

ENThe aim of this paper is to address the living conditions of homeless people and to explore the reasons which determine the social exclusion of homeless men and women. The concept of homelessness is analyzed in this paper. It is reminded that homelessness is not a phenomenon of our time alone. The causes of homelessness are analyzed, especially the specificity of the life of homeless women. Homelessness is treated as a continuous process. Social demographic characteristic, living conditions (employment and unemployment, income, lodging) and social relations (possession of documents, social insurance, social needs and resources, knowledge of social privileges, relations with other people) of homeless people are analyzed in the context of the results of the survey. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33221
Updated:
2018-12-17 12:23:10
Metrics:
Views: 53    Downloads: 33
Export: