Socialinės sanglaudos stiprinimo galimybės suaugusiųjų mokymosi aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės sanglaudos stiprinimo galimybės suaugusiųjų mokymosi aspektu
Alternative Title:
Social cohesion strengthening possibilities in adult lifelong learning
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 2 (47), p. 31-49
Keywords:
LT
Besimokantys ir nesimokantys suaugusieji; Socialinė atskirtis; Socialinė sanglauda; Suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą.
EN
Adult lifelong learning; Adult students and non-students; Social cohesion; Social exclusion.
Summary / Abstract:

LTSuaugusiųjų mokymasis svarbus stiprinant socialinę sanglaudą, todėl straipsnyje nagrinėjamos suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą, socialinės sanglaudos ir atskirties sampratos, atskleidžiamas suaugusiųjų mokymosi stiprinant socialinę sanglaudą aktualumas, pagrindžiama socialinės sanglaudos ir suaugusiųjų mokymosi stiprinant socialinę sanglaudą aktualumas, pagrindžiama socialinės sanglaudos ir suaugusiųjų mokymosi raiška bei sąveika, nagrinėjami svarbiausi Europos Sąjungos ir Lietuvos norminiai teisės aktai, reglamentuojantys socialinės sanglaudos stiprinimą bei suaugusiųjų mokymąsi Lietuvoje. Pateikiami tyrimo rezultatai: besimokančių ir nesimokančių suaugusiųjų požiūriai dėl socialinės sanglaudos stiprinimo galimybių mokymosi visą gyvenimą aspektu. Pateikiama rekomendacijų, kaip stiprinti socialinę sanglaudą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą aspektu institucijoms, atsakingoms už suaugusiųjų švietimą ir socialinės sanglaudos stiprinimą. [Iš leidinio]

ENIn order to perceive adult learning importance for the strengthening of social cohesion, the article analyzes the conception of adult lifelong learning, social cohesion and exclusion, displays the adult learning, social cohesion and exclusion, displays the adult learning issue in strengthening the social cohesion, justifies social cohesion's and adult learning expression and interaction, analyzes the most important European Union's and Lithuania's legal documents that regulates strengthening of social cohesion and adult learning in Lithuania. The results of the survey are presented: the attitudes of adult students and non-students to social cohesion strengthening possibilities in the lifelong learning aspect. The recommendations how to strengthen the social cohesion in adult lifelong learning for institutions that are responsible for adult education and social cohesion strengthening are presented. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20800
Updated:
2019-11-09 19:31:20
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: