Lietuvos savivaldybių teritorinės atskirties kompleksinis vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos savivaldybių teritorinės atskirties kompleksinis vertinimas
Contents:
1. Tyrimo metodologinis pagrindas: 1.1. Teritorinės atskirties samprata ir teorinis pagrindas; 1.2. Teritorinės atskirties samprata, kuri taikoma šiame tyrime; 1.3. Teritorinės atskirties esamos būklės vertinimo rodikliai; 1.4. Gyventojų aptarnavimo infrastruktūros tinklo kaitos vertinimo rodikliai; 1.5. Teritorinės atskirties vertinimo algoritmas — 2. Vystymosi teritorinės diferenciacijos raiška lietuvoje — 3. Teritorinės atskirties vertinimas: gyventojams viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų tinklo pokytis — Apibendrinimas ir diskusija.
Keywords:
LT
Savivaldybės; Teritorinės apskritys; Gyventojų aptarnavimo infrastruktūros; Teritorinis vystymasis; Viešosios paslaugos.
EN
Municipalities; Territorial counties; Population service infrastructures; Territorial development; Public services.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje ryškėja teritorinė diferenciacija, kuri reiškiasi augančiu didžiųjų šalies miestų, o daugiausia jų priemiesčių, gebančių pritraukti gyventojus bei ekonomiką, bei likusios šalies teritorijos, patiriančios depopuliaciją ir socioekonominį nuosmukį, atotrūkiu. Teiginį apie didėjančius netolygumus pagrindžia ir naujausios Europos Komisijos ataskaitos (2017, 2018), kur akcentuojamas gyvenimo lygio, socialinės atskirties skirtumai Lietuvos regionuose, sanglaudos politikos trūkumas. Tyrimai rodo, kad didelė jaunų kaimo bei mažesnių miestų gyventojų dalis nemato perspektyvų savo gyvenamose vietose, todėl yra linkę išvykti. Atitinkamai, mažėjant jaunų gyventojų daliai, likusi populiacija regione sparčiai sensta. Socialinė infrastruktūra, pvz., mokyklos ar darželiai, yra naikinama. Nemaža dalis regionų gyventojų naudojasi socialinėmis pašalpomis, o ilgalaikis nedarbas yra priežastis regionuose didėti socialinėms problemoms, kaip alkoholizmas, kuris atitinkamai tampa argumentu šeimas įtraukti į socialinės rizikos grupę. [...] Šiuo tyrimu autoriai siekia pristatyti dar vieną būdą, kuris galėtų būti taikomas vertinant regioninius netolygumus bei augančią poliarizaciją šalyje. Taikant šioje dalyje pristatomą tyrimo metodiką, yra išryškinamas kompleksinis ir platus požiūris į teritoriją. Šiame darbe autorių siūloma ne tik kitokia vertinimo metodika, tačiau taip pat siūloma regioninei diferenciacijai įvardinti vartoti teritorinės atskirties terminą. Toliau pristatomi rodikliai, atrinkti teritorinės atskirties indeksui nustatyti, bei supažindinama su tyrimo eigos algoritmu. Rezultatų dalyje, atliktų skaičiavimų pagrindu atskleidžiami teritorinės atskirties netolygumai Lietuvoje, išryškinami labiausiai teritorine atskirtimi pasižymintys šalies regionai, taip pat kalbama apie gyventojų aptarnavimo institucijų katą.Šis darbas pabaigiamas santrauka, apibendrinančia pagrindinius rezultatus. [Iš straipsnio, p. 53-54]

ISBN:
9789955531661
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91076
Updated:
2022-01-28 22:07:09
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: