Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje: atvejo studija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje: atvejo studija
Alternative Title:
Case study on families at social risk in Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 4, p. 55-60
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje remiantis socialinių įtampų laukų koncepcija nagrinėjama socialinės rizikos šeimų padėtis. Pastaraisiais metais Lietuvoje atsirado naujų rizikos veiksnių, kurie turėjo įtakos socialinių įtampų laukų raiškai. Išryškėjo socialinės rizikos šeimų socialinės atskirties tendencijos. Socialinės rizikos šeimos yra veikiamos įvairių rizikų: skurdo, nedarbo, ribotų galimybių dalyvauti darbo rinkoje, alkoholizmo, nusikalstamumo, daugiavaikių šeimų reiškinio, vaikų nepriežiūros ir kt. Straipsnyje pateikiama duomenų apie socialinės rizikos šeimas, statistinės analizės rezultatai ir interpretacija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinės rizikos šeima; Socialinių įtampų laukai; Socialinė atskirtis; Sociodemografiniai veiksniai; Social risk families; Social tension areas; Social exclusion; Sociodemographic factors.

ENIn this article, the status of families at social risk is examined based on the tension fields’ concept. In recent years, in Lithuania, new risk factors have appeared which have had an impact on manifestation of social tension fields. Social exclusion tendencies of families at social risk have become obvious. Families at social risk are being affected by different hazards: poverty, unemployment, limited opportunities to participate in the labor market, alcoholism, crime, the phenomenon of families with many children, child neglect, etc. The article presents information about families at social risk, statistical analysis results, and interpretations.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10985
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 230    Downloads: 114
Export: