Socialiniai ir ekonominiai visuomenės pakraščiai pastarojo meto lietuvių prozoje (sociologinė analizė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai ir ekonominiai visuomenės pakraščiai pastarojo meto lietuvių prozoje (sociologinė analizė)
Alternative Title:
Social and economic margins of society in recent Lithuanian prose (sociological analysis)
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2003, Nr. 2, p. 30-36
Summary / Abstract:

LTRemiantis pastarųjų metu lietuviu prozos analize, atskleidžiamas prozininkų, kaip ekspertų, požiūris į išorinių aplinkybių ir asmenybės ypatumų sąveiką, gausinančią skurdžiausiai gyvenančių žmonių sluoksnį. Išryškinama trilypė prozininkų nuostata marginalinio sluoksnio atžvilgiu. Ji reiškiama pačių autorių, kitų vaizduojamų sluoksnių požiūriu į skurdžius ir šiųjų savęs vertinimu. Nustatoma, kokią ateitį prozininkai numato atstumtiesiems. [Iš leidinio]

ENSociological analysis of recent Lithuanian prose reveals an intercourse between exterior circumstances and the peculiarities of personality predetermining the extension of marginal strata. However, with respect to women prose, the writers’ patriarchal outlook interferes with analytical penetration and psychological sagacity. Hard biographical periods form some peculiarities of a marginal personality that impede adaptation to reality. The main peculiarities of marginal personality are unconventional hierarchies of values and passivity. Anger, envy and despair are the distinctive features of marginal strata. They develop into a permanent emotional state and seek revenge. The prose writers oppose their understanding of marginal people to the other citizens’ attitude (indifference and disdain growing into violence) towards outcasts. Contradiction between self-evaluation and self-esteem causes an inner dissonance of an outcast personality. The expression of dissonance proves that marginal people do not reconcile themselves to their status. Yet the prose writers foresee no effective ways how to bring about essential changes in their status. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
  • Benamiai, kaip socialinės atskirties grupė / Justinas Sadauskas. Socialinis darbas. 2008, t. 7, Nr. 1, p. 127-136.
  • Lietuvos benamiai : gyvenimo sąlygos / Vida Kanopienė, Sarmitė Mikulionienė. Socialinis darbas. 2004, t. 3, Nr. 1, p. 47-62.
  • Nereikalingi ir pavojingi : XVIII a. pabaigos - XIX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje / Rima Praspaliauskienė. Vilnius : Žara, 2000. 170 p.
  • Rašytojo socialumas : lietuvių rašytojų savivoka XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje / Loreta Jakonytė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 254 p.
  • Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai : moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje / Solveiga Daugirdaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 240 p.
  • Socialinė atskirtis : sąvokos samprata ir vartosena Lietuvoje / Sarmitė Mikulionienė. Socialinis darbas. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 20-32.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11775
Updated:
2020-04-02 23:10:03
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: