Lietuvių teisės terminija 1918-1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių teisės terminija 1918-1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai): disertacija
Alternative Title:
Lithuanian legal terminology in 1918-1940 (Principal Terms in the Codes)
Publication Data:
Vilnius [i.e. Kaunas], 2005.
Pages:
163 lap. : faks., diagr
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Litauische juristische Terminologie der Jahre 1918-1940 (Termini der wesentlichen Gesetzbücher) Vilnius [i.e. Kaunas] : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 34 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje aprašomuoju metodu tiriama 1918–1940 metais Lietuvoje vartota teisės terminija. Tai laikotarpis, kai lietuvių kalba pirmą kartą tapo valstybinė ir imta vartoti teisės dokumentuose. Tirti pasirinkti keturi svarbiausi kodeksai: civilinis, baudžiamasis, taip pat civilinio ir baudžiamojo proceso kodeksai. Per 1918–1940 metus Lietuvoje savitų kodeksų sukurta nebuvo, jie buvo perimti iš Rusijos. Oficialiais tekstais buvo laikomi rusiški originalai (žodį Rusija keičiant į Lietuva), o oficialiais (aprobuotais) jų vertimais valstybė, deja, nepasirūpino, todėl tiriami daugiausia privačių asmenų (K. Jablonskio, A. Kriščiukaičio, K. Šalkauskio ir kt.) iniciatyva parengti ir paskelbti vertimai. Darbe lingvistiškai aprašoma 1918–1940 m. vartotos teisės terminijos raiška, nustatomi vyraujantys tipai. Terminai analizuojami struktūros, darybos ir kilmės atžvilgiais (opozicijos: vienažodis – sudėtinis, paprastasis – darinys, savas – skolinys). Taip pat nagrinėjami pradiniam terminijos etapui ypač būdingi sinonimai ir variantai. Kadangi kiekvienas iš keturių tiriamų kodeksų į lietuvių kalbą buvo išverstas po kelis kartus (iš viso yra 12 vertimų), disertacijoje norima įvertinti to paties kodekso vertimų terminijos santykį, nustatyti jos skirtybes ir kartu parodyti analizuojamų terminų raidą. Be to, terminai darbe apžvelgiami ir pagal teisės šakas (vyrauja civilinės teisės terminai). Disertacijoje įvertinama teisės terminijos padėtis tiriamuoju laikotarpiu, aptariamas terminologijos komisijų indėlis į teisės terminijos tvarkybą, apžvelgiami bandymai rengti teisės terminų žodyną. [Iš leidinio]

ENThe descriptive method was applied to analyse terminology used in Lithuania from 1918-1940, the period when the Lithuanian language came to be the official language for the first time and began to be used in legal documents. Analysis was based on the four principal codes: civil, criminal codes and the codes of civil and criminal procedure. During 1918-1940 no distinctive code was created in Lithuania, but taken from Russia. Official texts were considered to be originals in Russian (the word Russia was replaced by Lithuania), whereas the state didn’t take the concern of their official (approved) translations, thus, research is focused on translations made and published on the initiative of private persons (K. Jablonskis, A. Kriščiukaitis, K. Šalkauskis, etc.). The work presents a linguistic description of legal terminology used during 1918-1940. Terms are analysed according to their structure, formation and origin (oppositions: single-word – complex word, simple – derivative, own – borrowed word). It further focuses on synonyms and variants typical of the initial period of terminology. Considering that each code was translated into Lithuanian several times (in total 12 translations), it is aimed at evaluating the relation of terminology in translations of the same code, determining the differences and revealing their development. The thesis evaluates the status of legal terminology of the given period, discusses the contribution of commissions for terminology into the management of legal terminology and overviews attempts to prepare a dictionary of legal terms.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6666
Updated:
2022-03-05 13:48:59
Metrics:
Views: 53
Export: