Mundus emblematum: XVII a. : Vilniaus spaudinių iliustracijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mundus emblematum: XVII a: Vilniaus spaudinių iliustracijos
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Pages:
288 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Saints; Books.
Keywords:
EN
Saints.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjama iliustruota proginė literatūra, XVII a. sudariusi bene trečdalį visos leidžiamos Vilniaus spaudos. Šie panegiriniai leidiniai buvo vieni puošniausių Vilniaus spaudinių. Knygoje išskirti leidiniai: 1) embleminės struktūros knyga, kurią sudaro keletas ar keliolika atskirų emblemų, susietų viena idėja, 2) leidinys su viena emblemine iliustracija, atspindinčia viso leidinio turinį. LDK spaudiniuose dominavo embleminės iliustracijos; tai buvo atskiras priedas – leidinio vizualusis akcentas, atskleidžiantis knygos idėjos visumą, suteikiantis knygai reprezentatyvumo. I knygos dalyje aptariama emblemos sandara, sudėtinės dalys, kilmės ir susiformavimo šaltiniai. Pateikiamas Vakarų Europoje spausdintų emblemų knygų kontekstas, plačiau nurodomos populiariausios emblemų knygos LDK. Trumpai aptariami visi proginiai Vilniaus leidiniai, iliustruoti emblemomis arba embleminėmis iliustracijomis. II dalyje nagrinėjamas Miles Christianus vaizdinys, XVII a. knygų grafikoje paplitęs šarvuoto riterio ikonografiniu tipu. Remiantis išlikusiais embleminiais leidiniais, trumpai pristatomos iškiliausios LDK asmenybės. III dalyje nagrinėjamas herbas, kaip dominuojantis panegirinių leidinių iliustracijų embleminis simbolis. LDK panegirinėse iliustracijose dažniausiai buvo šlovinama kilmė, užimamos pareigos, išsimokslinimas; iškeliamas herbas, kaip visų dorybių ženklas. XVII a. Vilniaus panegirikų iliustracijoms buvo naudojama heraldikos figūromis paremta simbolika: herbo figūra (arba figūros) tapo herbo savininko simboliniu įvaizdžiu, herbų atvaizdai imti traktuoti kaip emblemos. [Iš leidinio]

ENThe book deals with illustrated literature, which constituted almost one third of all Vilnius press in the 17th century. The book singled out the following publications: 1) a book of emblematic structure, which consists of some or several separate emblems related to a single idea, 2) the publication with one emblematic illustration reflecting the contents of the entire publication. Emblematic illustrations prevailed in the publications of the Grand Duchy of Lithuania; this was a separate supplement of the publication revealing the whole of the book’s idea, rendering a representative character to the book. The first part of the book discusses the structure of the emblem, its constituent parts, sources of origin and formation. The context of books of emblems printed in Western Europe is presented; the most popular books of emblems in the GDL are specified in detail. All Vilnius publications illustrated with emblems or emblematic illustrations are discussed in brief. The second part analyses “Miles Christianus” image common in book graphics of the 17th century as an iconographic type of an armed knight. On the basis of existing emblematic publications the most prominent personalities of the GDL are presented. The third part investigates the coat-of-arms as a prevailing symbol of illustrations of eulogistic publications. The eulogistic publications of the GDL most often glorified the origin, the position, education. Symbols based on the figure of heraldic were used in Vilnius eulogistic illustrations in the 17th century: the figure of the coat-of-arms became a symbolic image of the owner of the coat-of-arms, images of coat-of-arms were started to be treated as emblems.

ISBN:
9955624140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/711
Updated:
2020-10-04 13:50:34
Metrics:
Views: 141    Downloads: 50
Export: