LDK dailė: keli metodologiniai klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK dailė: keli metodologiniai klausimai
Alternative Title:
Art of the Grand Duchy of Lithuania. A few methodological issues
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 7-17. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTPirmavaizdžio ir kartotės, originalo ir kopijos problemos yra esminės, galvojant ne tiktai apie meno kūrinius, bet ir apie kitus svarbius kultūros teorijos objektus. Filosofijos istorijoje jos intensyviai svarstomos nuo Platono iki J. Derrida ir G. Deleuze‘o. Analizuojant senosios Lietuvos dailės tyrinėtojų tekstus ir su tuo iškylančius teorinius klausimus atkreipiamas dėmesys į tam tikras įtampas, atsirandančias dailės istorijos objektams taikant svarbiausias dailėtyros sąvokas. Straipsnio pradžioje mėginama rekonstruoti kelias bendriausias LDK dailės istoriko darbo prielaidas, paskui nurodomi metodologiniai keblumai, kurie kyla laikantis šių prielaidų. Galiausiai siūloma, kaip tų keblumų galima būtų išvengti. Autorius šią problematiką nori įrašyti į dabartinės kultūros teorijos kontekstą.Reikšminiai žodžiai: Estetinė sąmonė; Funkcionalizmas; Paradigminė dailės istorija.

ENThe problem of the prototype and the duplicate, the original and the copy, is the most essential one not only in the area of artistic creations, but also in other important subjects of culture theory. In the history of philosophy, this subject is intensively discussed from Plato to J. Derrida and G. Deleuze. Analysing texts of artistic researchers of ancient Lithuania and related theoretical questions, the greatest attention is placed on certain pressures that emerge when applying the most important concepts of artistic research on the objects of art history. The beginning of the article tries to reconstruct some of the most general presumptions of work of art historians in GDL; and further parts indicate methodological difficulties coming out of these presumptions. At the latest, the author delivers suggestions how to avoid such difficulties. He aims to imbed such problems into a context of contemporary culture theory.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7256
Updated:
2019-08-09 15:54:09
Metrics:
Views: 38    Downloads: 3
Export: