Lukiškių Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios dievo motinos paveikslas ir jo stebuklų knyga "Mistinis fontanas...". Stebuklo vieta ir laukas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lukiškių Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios dievo motinos paveikslas ir jo stebuklų knyga "Mistinis fontanas...". Stebuklo vieta ir laukas
Alternative Title:
Image of Lukiškės mother of god and the book of miracles "The mysthic fountain...". The place and field of the miracle
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 25, p. 223-240. Paveikslas ir knyga : LDK dailės tyrimai ir šaltiniai
Keywords:
LT
18 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTVilniaus Lukiškių Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje yra nuo 1684 m. stebuklais ėmęs garsėti paveikslas - Hodegetrijos tipo Marijos su Kūdikiu atvaizdas. Anksčiau jį dengė puošnus sidabrinis aptaisas ir supo daugybė votų. Dabar paveikslas be aptaisų, maždaug prieš dešimtmetį restauruotas. Kūrinyje akivaizdus dviejų stilių ir kultūrų susidūrimas: Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus figūrų ir fono vaizdavimas atitinka plokščią ir schematišką ikonos struktūrą, o jų veidai ir rankos - apimtiniai, priklauso jau kitai, vakarietiškai, vaizdavimo sistemai. Neturint rentgeno nuotraukų ir pigmentų analizės duomenų sunku šį paveikslą datuoti, rekonstruoti jo tapybinio kitimo eigą, pateikti istoriškai pagrįstą kūrinio kilmės versiją. Tad Lukiškių Dievo Motina kaip meno kūrinys kol kas lieka nebyli, tačiau galimybę ją analizuoti suteikia dominikono Remigijaus Smiarovskio 1737 m. išleista knyga "Mistinis fontanas, trykštantis iš Švč. Mergelės Marijos paveikslo, nuo 1684 m. garsėjančio stebuklingomis malonėmis Vilniaus Lukiškių Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo Lietuvos provincijos pamokslininkų vienuolijos bažnyčioje...". Šios stebuklų knygos tikslas buvo pateikti Lukiškių paveikslo maloningumo liudijimą, papasakoti, kas vyksta prie atvaizdo, apie jį ar už jo, kaip per konkretų paveikslą yra teikiamas ir liudijamas antgamtinis Marijos veikimas - stebuklas. Straipsnyje analizuojama kaip paveikslas funkcionavo bažnyčioje ir XVII-XVIII a. visuomenėje, kokio pobūdžio ir turinio pasakojimus lemia šis stebuklais garsėjantis paveikslas, kokie jo buvimo principai tuose pasakojimuose išryškinami.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilnius; Lukiškės; Architektūra, sakralinė; Bažnyčios; Dailė.; Paveikslai; Stebuklai; Šventieji; Šaltiniai, rašytiniai; Ordinai, religiniai; Dominikonai; Madonos; Churches; Closters; Art; Painting; Miracles.

ENVilnius Lukiškės Church of St. James and St. Philip owns a painting of the Hodegetria type with the St. Mary holding the Christ infant in her hands famous for miracles since 1684. The painting was used to be decorated by ornate silver setting and a number of votum. Currently, the painting does not have the setting; it has been restored ten years ago. The painting manifests the collision of two styles and cultures: depiction of the figures of Mary and Christ correspond to the flat and schematic structure of the icon, and their faces and hands are voluminous therefore belong to the other – western system of representation. Without the x-ray images or pigment analysis, it is difficult to date this painting or reconstruct the course of its pictorial development or to present a historically legitimate version of origin. Therefore, Lukiškių Mother of God is silent as a piece of art, however, the book Mistinis fontanas, trykštantis iš Švč. Mergelės Marijos paveikslo, nuo 1684 m. garsėjančio stebuklingomis malonėmis Vilniaus Lukiškių Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo Lietuvos provincijos pamokslininkų vienuolijos bažnyčioje... (Mystical fountain springing from the painting of St. Virgin Mary famous for its miraculous kindness in the Vilnius Lukiškės Church of St. James and St. Philip since 1684 ) issued in 1737 by the Dominican Remigijus Smiarovskis gives some possibilities of analysis. The aim of this miraculous book was to present witness of the kindness of Lukiškės painting and to tell what is happening near the painting of behind it, and how the supernatural activity of Mary is realized through a specific painting. The article analyses the function of the painting in the church and in the society in 17-18 c., the stories related to this painting and the principles of its presence highlighted in the stories.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16354
Updated:
2022-01-17 11:01:49
Metrics:
Views: 114    Downloads: 12
Export: