Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos
Alternative Title:
Lithuanians of Southeastern Latvia: Expression of Identity, and Ethnic and Cultural Orientation
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2005.
Pages:
286 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Latvijos lietuviai.
Contents:
Santrumpos — Pratarmė / Irena Regina Merkienė — Įvadas / Irena Regina Merkienė — Pietryčių Latvijos lietuviai: ištakos, etninės savimonės formavimosi prielaidos, ,,savęs“ ir „kito“ suvokimas — Prie pirmosios kartos ištakų / Irena Regina Merkienė — Savimonės dinamika / Irena Regina Merkienė — Jaunimas ir Lietuva: pietryčių Latvijos lietuvių bendruomenės perspektyvos / Žilvytis Bernardas Šaknys — Lietuviškos tradicijos pavidalai ir lokaliniai kultūrų interakcijos padariniai — Kultūros tradicija šeimoje ir bendruomenėje / Irena Regina Merkienė — Jaunimo bendravimo papročiai XX amžiuje / Žilvytis Bernardas Šaknys — Krikštynos ir vardynos XX a. antrojoje pusėje / Rasa Paukštytė-Šaknienė — Tikėjimas pomirtiniu gyvenimu ir laidotuvių papročiai / Irena Regina Merkienė — Tradicija rinkoje: Latvijos lietuvių tyrimas / Vida Savoniakaitė — Priedai: Šaltiniai ir literatūra; Iliustracijų sąrašas; Pateikėjų sąrašas; Santraukos anglų ir latvių kalbomis; Asmenvardžių rodyklė; Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Latvijos lietuviai; Lietuviai / Lithuanians.
Summary / Abstract:

LTKnygoje tyrinėjama Latvijos paribio lietuvių etninė ir kultūrinė orientacija. Tai viena iš svarbiausių ir įdomiausių etnologijos mokslo sričių, apimančių etninius vienetus, sudarančius tautą ar tos tautos branduolį, ir tautines mažumas. Individualūs požiūriai, kultūros tapatumo raiška ir pavidalai atskleidžia etnoso, jo sudėtinių dalių ir atskirų narių etninę savivoką, prieraišumą prie kurios nors rūšies etninių vertybių, poreikį prikišamai rodyti arba slėpti savo etninę priklausomybę ir net pakeisti savo tautybę susiliejant su kitu etnosu. Monografijos tikslas – parodyti, kokį poveikį po Antrojo pasaulinio karo lietuvių emigrantų etninei savimonei turėjo gyvenimas daugiatautėje aplinkoje, t. y. pietryčių Latvijos paribyje – erdvėje, kurioje susiduria žemutiniai etninių kultūrų sluoksniai ir intensyviai formuojasi dvigubas psichologinis, etninis ir kultūrinis tapatumas. Čia pateikiami emigrantų ir istoriškai susiklosčiusios diasporos etnografinių tyrimų metodai, Latvijos lietuvių etninės konvergencijos padariniai ir emigrantų, apsigyvenusių pietryčių Latvijoje, etninės kultūros pavidalų bei etninių ir kultūrinių orientacijų analizė. [Iš leidinio]

ENThis book discusses research on the ethnic and cultural orientation of Lithuanians on the Lithuanian-Latvian border. This one of the most important and most interesting scientific fields of ethnology, encompassing ethnic units, which made up a nation or the core of that nation and its ethnic minorities. Individual views, and the expression and forms of cultural identity reveal the ethic understanding of an ethnos, its composite parts and individual members, the attachment to a particular type of ethnic values, the need to demonstratively show or hide one‘s ethnic dependency and even change one‘s nationality by blending into another ethnos. The aim of this monograph is to show the impact life in a multi-cultural environment had on the ethnic self-awareness of Lithuanian émigrés after World War II, i.e. on the periphery of southeastern Latvia, where the lower layers ethnic culture found themselves, and where a double psychological, ethic and cultural identity formed with great intensity. What is provided in this monograph are the methods of ethnographic research of the émigré and diaspora that has developed from historical circumstance, the results of ethnic conversion of Lithuanians in Latvia, and analysis of émigrés living in southeastern Latvia, the forms of ethnic culture and ethnic and cultural orientation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20
Updated:
2020-11-11 18:15:35
Metrics:
Views: 53    Downloads: 3
Export: