National identity by comparison: focus on Klaipėda region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
National identity by comparison: focus on Klaipėda region
Alternative Title:
Tautinė tapatybe lyginamojoje perspektyvoje: Klaipėdos krašto atvejis
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 20, p. 144-153. Identity politics: migration, communities and multilingualism
Keywords:
LT
Bendruomenė; Gimtinė; Klaipėdos kraštas; Lietuvininkai; Tauta; Tautinis tapatumas; Šišioniškiai; „šišioniškiai".
EN
Community; Klaipėda Region; Lietuvininkai; Motherland; Nation; National identity; Šišioniškiai.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniuose humanitariniuose ir socialiniuose moksluose populiarūs tapatumo metmenų ar pagrindų tyrimai, individo ir bendruomenės abipusiai santykiai, ieškoma „savęs“ ir stengiamasi suprasti „kitą“, lyginamos prieštaringos tapatumo sampratos, ieškoma priežasčių, turinčių įtakos ir keičiančių visuomenes. Naujausiuose etnologijos ir socialinės antropologijos tyrimuose yra teigiama, kad šiuolaikinio europietiškojo tautinio tapatumo apibrėžimų reikia ieškoti jų sąsajose su etniškumu. Kita vertus, daugelis tarpdisciplininių tyrimų įrodė, kad apibrėžti etniškumą globalizacijoje darosi vis sunkiau. Straipsnio tikslas – analizuoti šiuolaikinio Klaipėdos krašto bendruomenių požiūrius į tautinį tapatumą. Bus atskleista: a) žmonių tapatumo prioritetai, b) požiūriai į tautinio tapatumo politiką. [Iš leidinio]

ENContemporary humanities and social sciences often use to focus on mutual relationship between an individual and community for the search for "oneself and attempts to understand "the other", as well as on comparison of identities encountering each other. New research in the fields of ethnology claims that we should look for definitions of the contemporary national identities in Europe in their correlation with ethnicity. On the other hand, many interdisciplinary studies proved that it is increasingly more complicated to define ethnicity in the context of globalization. The goal of the paper is to analyze the local Klaipėda Region communities' attitudes towards nationality in comparative perspective. It will focus on encounters in between dominant/state and local/regional discourses and identity politics. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29510
Updated:
2018-12-17 12:51:49
Metrics:
Views: 77    Downloads: 5
Export: