Pietryčių Latvijos lietuviai : kultūra, etniškumas ir bendraamžių bendrija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietryčių Latvijos lietuviai : kultūra, etniškumas ir bendraamžių bendrija
Alternative Title:
Lithuanians in the South-East Latvia: Culture, Ethnicity and Community of Young People
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 231-250
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant tautos ir ją sudarančių etninių grupių kultūrų sąveiką ir norint suvokti etninės mažumos gyvenimą, svarbu suprasti, kuo jis skiriasi nuo tos valstybės titulinės etninės grupės gyvensenos, kita vertus, išanalizuoti santykį tarp tiriamosios etninės mažumos ir jos etninės Tėvynės, gyventojų kultūros. Tyrimui pasirinkti Pietryčių Latvijos lietuviai (lauko tyrimai atlikti 1998 m.) ir tokio lyginimo tikslams daromi ekskursai į Šiaurės rytų Lietuvos realijas. Spręsdami etninės mažumos kultūrinio tapatumo problemą, siekėme atskleisti Latvijos ir Lietuvos jaunimo gyvensenos savitumus tarpukariu ir jų kaitą pastaraisiais metais bei pažvelgti į Latvijos lietuvių etninės asimiliacijos proceso ypatumus. Atliktas tyrimas liudija, kad lyginant su tarpukariu, jaunimo gyvenimo skirtumai Latvijoje ir Lietuvoje sumažėję, lietuvių etninės asimiliacijos tempai spartėja. [Iš leidinio]

ENFor the analysis of the cultural interaction between the nation and the ethnic groups and in order to know the specific life of an ethnic minority, it is important to highlight particular aspects of its way of life, which differ from those of the main ethnic group, and to analyse the cultural interaction between the ethnic minority and the ethnic motherland. The research object: Lithuanians of the South-East Latvia (field investigations have been carried out in 1998). For comparative analysis, realia of the North-East Lithuania were used. In order to understand the problem of cultural identity of the ethnic minority, we researched distinctive aspects of a way of life of the youth in Latvia and Lithuania in the period between two World Wars, analysed the changes in such aspects and highlighted specifics of ethnic assimilation process of Lithuanians in Latvia. The results show that, comparing to the period between two World Wars, the way of life of young people in Latvia and Lithuania features a reduced level of differences, while the ethnic assimilation of Lithuanians in Latvia is on the increase.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11221
Updated:
2018-12-17 10:50:58
Metrics:
Views: 51    Downloads: 5
Export: