Pietvakarių Latvijos lietuvių bendruomenės padėtis ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietvakarių Latvijos lietuvių bendruomenės padėtis ir perspektyvos
Alternative Title:
Condition and the prospects for the Lithuanian Community in South-Western Latvia
In the Journal:
Liaudies kultūra . 2000, Nr. 1, p. 34-38
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Latvija; lietuviai; švietimas; tautinė mažuma
EN
Latvia; Lithuanians; education; national minority
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pagrindas - lauko tyrimų, kuriuos finansavo Lietuvos mokslo ir studijų fondas, medžiaga. Apklausa vykdyta 1999 m. birželio 14-18 d. Pagal autoriaus sudarytą anketą „Latvijos lietuvių papročiai: jaunystė ir Lietuva" apklausta 13 respondentų (jų amžius - iki 39 metų).1 Panašus, remiantis ta pačia metodika, tyrimas 1998 m., finansavus Lietuvos mokslo ir studijų fondui, atliktas Pietryčių Latvijoje 2, todėl galima palyginti padėtį abiejuose regionuose. Darbo objektas: giminystės, gentystės ar kilmės ryšiais su Lietuva susijęs Pietvakarių Latvijos jaunimas. Darbo tikslas: šių asmenų etninio identiteto analizė. Chronologiniai rėmai: 1990-1999 m. Darbo metodas: lyginamasis. Pagrindinės išvados: po 1990 m. labai pablogėjo Latvijos lietuvių ryšiai su Lietuva, tačiau dalis jaunuomenės laiko save lietuviais ir planuoja savo vaikus supažindinti su Lietuvos kultūra; Pietvakarių Latvijoje lietuvių bendruomenės perspektyvos palankesnės negu Pietryčių Latvijoje; norint užtikrinti lietuvių bendruomenės egzistavimą, būtina plėtoti jų ryšius su Lietuva. [Iš leidinio]

ENThe main reason for the article is the material on fieldwork being financed by Lithuanian's Science and Education Fund. The interrogation have been fulfilled in the district of Liepoja on June 14-18, 1999. On the basis of the form „The customs of the Lithuanians in Latvia: youth and Lithuania" compiled by the author thirteen respondents have been interrogated. South-VVestern Latvia's youth being related to Lithuania by the relationships based on the kinship, the tribe situation and the origin has been investigated. The article is largely aimed at exposing the ethnic identity of the young people of South-Western Latvia. A similar inąuiry based on the šame methodics, which resulted in the possibility of comparing the position of both regions, was carried out in South-Eastern Latvia in 1998. It was financed by the Lithuanian's Science and Education Fund. According to the investigation the ties between Latvia's Lithuanians and Lithuania have deteriorated since 1990, however, part of young people are inclined to identify themselves as Lithuanians and they have the ambition of introducing the culture of Lithuania to their children. The prospects for the Lithuanian Community in South- Western Latvia are more favourable than those i n South- Eastern Latvia, hovvever, the ties with Lithuania should be made more developed and more simple in order to ensure the existence of the Lithuanian Community. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15823
Updated:
2018-12-17 10:42:58
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: