Correlation of the indicators of the financial system and gross domestic product in European Union countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Correlation of the indicators of the financial system and gross domestic product in European Union countries
Alternative Title:
Finansų sistemos rodiklių ir bendrojo vidaus produkto ryšio vertinimas Europos Sąjungos šalyse
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 3 (58), p. 7-18
Keywords:
LT
Finansų sistema; Finansų sistemos struktūra; Bankų sektoriaus rodikliai.
EN
Financial system; Finacial sector; Indicator of the banks.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atlikti finansų sistemos vystymosi rodiklių ir ekonomikos augimą charakterizuojančio rodiklio - bendrojo vidaus produkto (BVP) ryšio vertinimo tyrimą Europos Sąjungos šalyse ir išskirti tuos finansų sektoriaus rodiklius, kurie turi stipriausią ryšį su BVP, tenkančiu vienam gyventojui. Tyrime šalys klasifikuojamos į turinčias bankų tipo ir rinkos tipo finansų sistemos struktūrą bei Baltijos šalis su besiformuojančia finansų sistemos struktūra. Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, galima išskirti finansų sektoriaus rodiklius, kuriems keičiantis bus juntamas poveikis ir vykstantiems ekonominiams procesams. Taip galima identifikuoti tuos rodiklius, kurie turi stipriausią ryšį su BVP, tenkančiu vienam gyventojui. Gauti tyrimo rezultatai neįrodo, kad šalyse, kuriose yra į bankus orientuota finansų struktūra, dominuoja tik šiai šalių grupei būdingi finansų sektoriaus vystymąsi charakterizuojantys rodikliai, turintys stipriausią ryšį su BVP vienam gyventojui. Tai rodo, kad globalioje aplinkoje bankų tipo finansų sistemos struktūroje reikšmingi ir kapitalo vystymosi rodikliai. Baltijos šalių, kurioms būdingas spartus ekonomikos augimas ir per trumpą laiką susiformavęs finansų sektorius, gauti rezultatai nepatvirtina kitų autorių, nagrinėjusių "senųjų“ Europos Sąjungos šalių finansų sektoriaus ir ekonomikos augimo priklausomybes, tyrimų, kad ekonomikos augimas sąlygoja rinkos tipo finansų sistemos struktūros formavimąsi. Nes Baltijos šalyse, net ir sparčiai augant ekonomikai, dominuojantis stiprus bankų sektorius ir mažas vidutinis BVP, tenkantis vienam gyventojui, nesudaro sąlygų formuotis į rinkas orientuotai finansų sistemos struktūrai.

ENAt the end of the 20th century and beginning of the 21st century the tendencies of development of the financial system and problems arising in this sector are more and more often becoming the object of scientific research as successfully functioning financial sector in every country is an important precondition for the growth of economy. Upon analyzing the development of the financial system and the influencing factors the problem of influence of the formed financial structure on economic processes cannot be dissociated from it. Indicators of development of the bank sector were used in the research to establish the correlation of the financial sector and gross domestic product of the countries of the European Union: Central bank assets/ Total financial assets, Deposit money bank assets/ Total financial asset, Other financial institutions assets/Total financial assets, Deposit money bank/(Deposit money bank + Central bank) assets, Liquid liabilities/GD, Central bank assets/GDP, Deposit money bank assets/GDP, Other financial institutions assets/GDP, Bank deposits/GDP, Financial system deposits/GDP, Private credit by deposit money banks/GDP, Private credit by deposit money banks and other financial institutions /GDP, Overhead costs and Net interest margin. Indicators of development of the market are: Stock market capitalization/GDP, Private bond market capitalization/GDP, Public bond market capitalization/GDP, Stock market total value traded/GDP and Stock market turnover ratio.Indicators of development of the insurance are: Life insurance penetration and Non - life insurance penetration. The obtained results do not confirm the researches of other authors, who analyzed the dependency of the financial sector and the growth of economy of the "old" European Union countries, as it is stated that the growth of economy determines the formation of the structure of a market-based financial system, and with the domination of a strong bank sector in the Baltic States even in rapidly growing economy, dominant strong banking sector and law average GDP per capita, does not create conditions for the formation of a market-based financial structure. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18394
Updated:
2018-12-17 12:18:01
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: