Ekonominių ir socialinių veiksnių įtakos investiciniams fondams vertinimo principai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominių ir socialinių veiksnių įtakos investiciniams fondams vertinimo principai
Alternative Title:
Principles of evaluation of the impact of economic and social factors on investment funds
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2011, t. 6(2), p. 335-348
Keywords:
LT
Aplinkos veiksniai; Daugiakriterio vertinimo metodai; Investicinis fondas; Kiekybinis vertinimas; Veiksnių grupės.
EN
Groups of factors; Investment fund; Multi-criteria evaluation methods; Quantitative evaluation; Surrounding factors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi investicinių fondų, pirmiausia akcijų, mišrių ir fondų fondų, pagrindinių rodiklių ir makro aplinkos veiksnių, turinčių reikšmingą įtaką investicinių fondų veiklai, vertinimo principai. Apžvelgiama Lietuvos investicinių fondų rinkoje dinamika 2004–2010 m. Pastaruoju metu ypač akcentuojamas daugiakriterio vertinimo metodų perspektyvumas, todėl aktualus jų taikymas ir vertinant investicinius fondus. Be tradicinių rodiklių (pirmiausia pajamingumo rodiklių atsižvelgiant į rizikos lygį) nustatymo, vertinant siūloma įtraukti ir esminių socioekonominės aplinkos veiksnių identifikaciją, kokybinę analizę bei jų kompleksinį kiekybinį vertinimą pateiktų modelių pagrindu. Taikant kriterijų reikšmių ir jų reikšmingumų sandaugų sumavimo metodą siūloma formuoti adekvačias situacijai (atvejo analizės pagrindu) pirminių ekonominių bei socialinių veiksnių grupes. Integruotas vertinimas itin aktualus kompleksiškai pagrindžiant investavimo sprendimus. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the principles of evaluation of the key indices of investment funds, primarily stock, fund of funds, and macro-environment factors influencing activity of the investment funds. A review of changes in Lithuania’s investment funds market over 2004-2010 is presented. The promising prospects of the methods of multi-criteria evaluation have recently been at the centre of the debate, hence their application is relevant also when evaluating investment funds. In addition to determination of traditional indices (primarily yields taking account of risk parameters), it is proposed to incorporate into evaluation also identification of the key socioeconomic factors, qualitative analysis and complex quantitative assessment of the factors on the basis of the given models. Formation of groups of primary economic and social factors corresponding to a specific situation (on the basis of a case study) is proposed according to the method of summing up the product of criteria values and their significances. Integral evaluation is particularly important for comprehensive validation of investment decisions. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33291
Updated:
2017-05-05 13:16:24
Metrics:
Views: 29
Export: