Fiscal policy interaction with private investment : the case of the Baltic States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fiscal policy interaction with private investment: the case of the Baltic States
Alternative Title:
Fiskalinės politikos sąveika su privačiomis investicijomis: Baltijos šalių atvejis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2012, 23 (3), p. 233-241
Keywords:
LT
Fiskalinė politika; Privačios investicijos; Vyriausybės pajamos; Vyriausybės išlaidos; Makroekonominiai rodikliai.
EN
Fiscal policy; Private investment; Government revenue; Government expenditure; Macroeconomic indicators.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti fiskalinės politikos ryšį su privačiomis investicijomis Baltijos šalyse. Tyrimo objektas: ryšys tarp fiskalinės politikos ir privačių investicijų. Tyrimo metodika: sisteminė mokslinės literatūros analizė, loginė lyginamoji analizė ir sintezė, statistiniai metodai: Pirsono koreliacinė analizė ir daugialypė regresinė analizė. Empirinis tyrimas atliekamas Estijos, Latvijos ir Lietuvos mastu, laikotarpis nuo 1995 iki 2010 metų. Analizuojant išsamius mokesčių ir vyriausybės išlaidų rodiklius nustatyta, kad stipriausias ryšys egzistuoja tarp einamųjų pajamų, turto ir kitos mokesčių grupės bei privačių investicijų. Einamųjų pajamų, turto ir kt. mokesčių rodiklis paaiškina apie 86 proc. privačių investicijų pokyčių, kai tuo metu vyriausybės investicijų rodiklis paaiškina apie 80 proc. privačių investicijų pokyčių Baltijos šalyse. Tyrimo rezultatai neprieštarauja mokslinėje literatūroje susiformavusiam požiūriui, kad besivystančiose šalyse vyriausybės investicijos pritraukia privačias investicijas. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad tarp fiskalinės politikos ir privačių investicijų egzistuoja stiprus ryšys Baltijos šalyse. Tai būtų galima paaiškinti tuo, kad augant ekonomikai, surenkama daugiau mokesčių, tačiau kartu didėja ir vyriausybės išlaidos, taip pat didėja privačios investicijos ir atvirkščiai. [Iš leidinio]

ENGovernment's role in promoting the country's economy remains a relevant issue both in academics and politicians debates. Not only for individual countries but also for the European Union as a whole the promotion of high value-added activities, in particular in lower development small open economies which hardly recover from external economic shocks and experience significant social problems due to high unemployment level remains a relevant issue. The country's competitiveness and level of development, as well as the country's economy growth, depend on high value-added investment growth, and both private and public investments play a significant role in economy of each country. Government's role, in particular through the fiscal policy, in the promotion of these activities is crucial. The prevailing view in the scientific literature is that in developed countries public investment crowds out private investment, while in developing – crowds in, but it is not clear under what conditions these effects occur because the countries are very different. Also the effect of the taxes revenues and the government expenditure indicators on private investment is unclear because the effect of these variables on private investment has not been studied comprehensively. So the aim of the research is to evaluate the relationship between fiscal policy indicators, such as the government revenues from taxes and the government expenditure, and private investment comprehensively including indicators of macroeconomic environment in the Baltic States, by applying correlation and regression analysis. The conducted research revealed the existence of strong direct relationship between the fiscal policy indicators and private investment in the Baltic States, showing the importance of fiscal policy to private investment.During the analysis of detailed tax and expenditure indicators it has been established that the strongest relationship exists between the current taxes on income, wealth, etc and public investment with private investment. The current taxes on income, wealth, etc indicator explains about 86 percent of the private investment fluctuations and the gross fixed capital formation by public sector indicator explains about 80 percent of the private investment fluctuations in the Baltic States, whereas the effect of these indicators on private investment is analyzed separately, while macroeconomic indicators of a country explain only about 8-13 percent of the private investment fluctuations. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42009
Updated:
2018-12-17 13:19:53
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: